Obiekt

Tytuł: Do Kommissyi Rządowey Przychodów y Skarbu Na Reskrypt Daty 26 Czerwca 1826 r: No 30856/2867 z Kommissyi Obrachunkowey Wyszły

Data wydania/powstania:

Siedlce, 28 IV 1827 r.

Typ zasobu:

rękopis

Opis:

Komisja wojewódzka odebrała wykazy akt dzierżawczych dóbr rządowych odzyskane przez Jagielskiego od władz austriackich przesłane wraz z reskryptem z 26 VI 1826 r. (numer 30856/2867). W wyniku przeprowadzonej analizy informuje Komisję Rządową Przychodów i Skarbu, że z analizy wykazu akt wynika, iż Komisji Rządkowej Obrachunkowej przesłano m.in. akta dóbr Stayno. Z drugiego zaś przesłanego wykazu wynika, że wśród akt znajduje się kontrakt dzierżawny tych dóbr. Ponieważ „Kantor czyli raczey nabywca Dobr” domaga się oczyszczenia dóbr z kaucji, którą zostały obciążone za czasów dzierżawy przez Rylskiego, komisja wojewódzka prosi Komisję Rządową, aby na podstawie wymienionych akt „Extabulacyą Kaucyą upoważnić” lub podać przyczynę odmowy, którą będzie można przekazać zainteresowanym stronom.

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:repcyfr.pl:12895

Język:

polski

Archiwum:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Nazwa zespołu:

kolekcja 32

Sygnatura:

karton 699, opis 1, t. 1

Uwagi:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 87–88v.). Na górnym marginesie k. 87 dopiski: „Siedlce 28. Kwiet: 1827 r:” (pierwotnie 24 kwietnia; data dzienna została przekreślona czerwonym ołówkiem, ponownie przekreślona czarnym atramentem, po czym nadpisano „28.”), „Wydz[iał] Skar[bowy] Sek[cja] Dóbr”, „ad N[ume]ro” oraz przekreślone numery: „15991/9069”, „15992/1072”, „16357/1101”, „16844/1135”, „16842/1136”, „15986/1065 [?]”. Nad treścią dokumentu na k. 87 skrót KWP. W lewej kolumnie k. 87 dopisek ze streszczeniem treści dokumentu: „Przełożenie względem Extabulacyi Komisji za Woyciechem Rylskim Dzierzawcą Dobr Stayno pisaney”. W lewej kolumnie k. 87 również dopisek z nagłówkiem „Archiwum” o treści: „Po […] y Wyexpedyowaniu – Kakommunikuie WWm Referentom wszystkich Wydziałow Reskryptu tu znayduiące się dla odczytania iezeliby do Jakiego użytku posłużyć mogły a po zebraniu podpisow na kommunikacyą do akt wszyie”. Na k. 87v. dopisek „Exp 29/4 27.”, z podpisem Mollera. Na k. 88 notatki: „przepisano Dnia 28. Kwietnia 1827 roku”, z podpisem Słoneckiego, „Interessowaney udzielić raczyła” (jest to dokończenie ostatniego zdania z treści dokumentu, przeniesione z k. 87v.) z podpisem Boruckiego i nieczytelną parafą, „Czytałem” z podpisem Boguckiego, „Czytałem” z podpisem Pawłowskiego i datą 1 V 1827 r. Na k. 88 również nieczytelny skrót lub znak i parafa Olborskiego [?] oraz jedna nieczytelna parafa. K. 88v. pusta.

Paginacja nowa:

k. 87–88v.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 gru 2022

Data dodania obiektu:

14 paź 2019

Liczba wyświetleń i pobrań treści obiektu:

10

Liczba wyświetleń i pobrań treści obiektu w formacie PDF

10

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repcyfr.pl/publication/13078

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji