Contact

Contact information:

Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
ul. Sokólska 7 lok. 19, 15-865 Białystok, POLAND
phone: +48 695 752 786, lub: +48 695 745 771
www: http://repcyfr.pl/
e-mail: office@repcyfr.pl

Dr Wojciech Walczak, tel. 695 752 786
Dr Karol Łopatecki 695 745 771

You may also use form below: