Object

Title: Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu do Kommissyi W[ojewó]dztwa Podlaskiego./

Release date/Uprising:

Warszawa, 26 VI 1826 r.

Type:

rękopis

Description:

Na k. 61 pismo przewodnie do wykazu akt odzyskanych przez komisarza rządowego Jagielskiego od władz austriackich i przesłanych za pośrednictwem Prokuratorii do Komisji Rządowej w Warszawie razem z odpisem odezwy z 10 VI 1825 r. (numer 17129). Komisja Rządowa przesyła komisji wojewódzkiej wykaz tych akt i dokumentów dotyczących dóbr rządowych „w zamianę za Zamość JWu Ordynatowi Hrabi Zamoyskiemu danych”. Akta złożone zostały w Archiwum Wydziału Komisji Obrachunkowej. Komisja Rządowa zaznacza, że dokumenty te mogą zostać udostępnione, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Ponieważ wykaz obejmuje akta gubernialne z województw pogalicyjskich, bez podziału według nowych jednostek administracyjnych, komisja wojewódzka zostaje zobowiązana do sporządzenia na jego podstawie wykazu tych akt, które dotyczą spraw z obszaru danego województwa. Z kolei wykaz wojewódzki należy podzielić na poszczególne wydziały według ich kompetencji. Na k. 62 znajduje się kopia wspomnianej odezwy zatytułowana „Prokuratorya Jeneralna w Królestwie Polskim do Kommissyi Rządowey przychodów i Skarbu”, w której Prokuratoria informuje, że ma zaszczyt przesłać do użytku Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu „Sześć Fascykułów Akt i Dokumentów tyczących się dóbr Rządowych w zamianę za Zamość JWu Ordynatowi Hrabi Zamoyskiemu danych, z pomiędzy akt po Gallicyiskich pierwszym i drugim transportem ze Lwowa sprowadzonych wysegregowanych, wraz z wykazem”. Na k. 63–63v. znajduje się kopia wspomnianego „Wykaz[u] Akt i Dokumentów ts dobr Rządowych w zamianę za Zamość JW. Ordynatowi Hrabi Zamoyskiemu danych” z podziałem na akta gubernialne i administracji dóbr.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12891

Language:

jęz. polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 699, opis 1, t. 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 61–63v.). Na k. 61 w lewym górnym rogu dopisek „Z Kommissyi Obrachunkowey” i podpis Boruckiego [?] z datą 17 IV 1827 r. oraz numer „40743/3341”. W prawnym górnym rogu k. 61 data 15 IV 1827 r. i nieczytelny dopisek (parafa?), miejsce wystawienia dokumentu i data (Warszawa, 26 VI 1826) będące częścią formularza omawianego pisma. Pod datą, w prawym górnym rogu k. 61, dopisek „15992/1072” oraz nieczytelna parafa lub skrót i cyfra „2”. Pod treścią dokumentu podpis „w Zastępstwie Ministra Prezydującego Radzca Stanu Plater” oraz podpis sekretarza generalnego („jeneralnego”) Kruszyńskiego. W lewym dolnym rogu k. 61 notatka z podpisem Boruckiego: „Łącznie z N[umer]em 16357/1101 16844/1135 16842/1136 15991/1069 na oddzielnym arkuszu załatwiono – Siedlce 24/4 27”. W lewym dolnym rogu k. 61 podpis Mańkowskiego i litera „Z”. Na dolnym marginesie k. 61 dopisek „A. Odebrania Akt od Rządu Austryackiego”. K. 61v. jest pusta. W lewym górnym rogu k. 62 dopisek „Kopia do N 40743/3341 N 17129. DPJ.”. W prawym górnym rogu k. 62 dopisek „w Warszawie dnia 10 Czerwca 1825 r.”. Na k. 62, na kopii odezwy, informacja o podpisach Borakowskiego („Za Radce Stanu prezesa Referendarz Stanu”) i Kulczyckiego („Za Sekretarza Jeneralnego”), a pod treścią kopii odezwy dopisek „za zgodność z Oryginałem na papierze bez stępla” i podpis Mańkowskiego. K. 62v. jest pusta. Na k. 63 w lewym górnym rogu numer „15992” i dopisek „do N 40743/3341”. Na k. 63v., pod treścią kopii wykazu będącej załącznikiem do pisma, dopisek z informacją o podpisie Karola Hubego na oryginale: „w Warszawie 31. Maja 1825 r /: podpisano:/ Karol Hube Delegowany do rozsegregowania Akt 1m i 2gim transportem ze Lwowa sprowadzonych” oraz dopisek „Za Zgodność z aktami” z podpisem referendarza Mańkowskiego.

Paginacja nowa:

k. 61–63v.

Object collections:

Last modified:

Oct 14, 2019

In our library since:

Oct 14, 2019

Number of object content hits and downloads:

7

Number of object content views and downloads in PDF format

7

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/13074

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information