Object

Title: Intendentura Dóbr y Lasów Narodowych Departamentu Siedleckiego. Siedlce dnia 25 Listopada 1811. Prosi o nadesłanie sobie Inwentarzy z Mappami, ieszcze za czasów Polskich przez Tyzenhauza Podskarbiego Litewskiego sporządzonych, dla rozwiązania proźby od Gromady y klucza Lomazkiego, o zdublowanym Im Czynszu ze swey Osiadłości, podany

Release date/Uprising:

Siedlce, 25 XI 1811 r.

Type:

rękopis

Description:

Włościanie „Dóbr Narodowych” skarżą się na przeciążenie czynszem, z tego powodu wysłano omawiane pismo, w którym przedstawiono prośbę o przekazanie dawnych inwentarzy pomiarowych i map, znajdujących się w chwili sporządzenia dokumentu u „Radzcy Stanu Dyrektora Generalnego”.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12875

Language:

jęz. polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 699, opis 1, t. 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 25–25v.). Na k. 25 w lewym górnym rogu dopisek „885/Listop: 11 bez”. W prawym górnym rogu k. 25 nieczytelny dopisek (prawdopodobnie data) i przekreślona parafa prawdopodobnie Cieszkowskiego. Na k. 25 w prawej kolumnie na wysokości tytułu dopiski: „Odział Mierniczy Żadane pomiarowe Inwent[arze] i Mappy iesli ma u siebie, lub wie gdzie się [znai]duią, takowe co do Ekonomy Łomazkiey scią[ga?] się Zebrawszy Intendenturze z zamowieniem ze [?] Po ich uzyciu przeszle. 2. January 812 Lewicky”, „Stało się na oddzielnym arkuszu”, „Mappy z Inwentarzami znayduią się przy JW. Radzcy Stanu. d. 13. Stycz. 1812. Żebrow[ski]” – zakończenia słów podane w nawiasach są niewidoczne na karcie ze względu na zagięcie prawego rantu karty. Na k. 25 pod tytułem dopisek „Rapport Intend: No 564 z Wrzesnia 1811. załączono.”, przy którym widnieje parafa Żebrowskiego. Pod treścią dokumentu na k. 25 podpis intendenta Jawornickiego. W lewym dolnym rogu k. 25 dopisek „Do Jaśnie Wielmożnego Radzcy Stanu Dyrektora G[enera]lnego Dóbr y Lasów Narodowych”. Na dolnych marginesie dopisek „No 3430”. W prawym dolnym rogu k. 25 fragment dopisku słabo widoczny z powodu zagięcia karty, której dolny margines jest częściowo poszarpany. K. 25v. pusta.

Paginacja nowa:

k. 25–25v.

Object collections:

Last modified:

Oct 11, 2019

In our library since:

Oct 11, 2019

Number of object content hits and downloads:

7

Number of object content views and downloads in PDF format

7

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/13058

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information