Object

Title: Nro 49/3 Marzec 11. Wydział Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dnia 25 Marca Roku 1811. MINISTER SPRAW WEWĘTRZNYCH

Release date/Uprising:

[b.m.], 25 III 1811 r.

Type:

rękopis

Description:

W odpowiedzi na odezwę radcy stanu dyrektora generalnego z 23 II 1811 r. ponowiono prośbę o zebranie rachunków żądanych przez gubernatora lwowskiego. Do dokumentu załączono kopię pisma od Jazwinskiego z wyjaśnieniami na temat tego, dlaczego nie może przygotować pełnego wykazu akt zabranych i przesłanych z urzędów powiatów siedleckiego i bialskiego.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12868

Language:

jęz. polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 699, opis 1, t. 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 14–16v.). Tytuł pisma to drukowany formularz uzupełniony przez pisarza o numer, nazwę wydziału i datę. Na k. 14 dopiski, kolejno od lewego rogu górnego marginesu: „192” przekreślone, obok dopisane „191” oraz data „Kwiec 11 z 1. annex”, „6. Aprila Cieszkowski”, „WWolicki Dzien przep J Ciesz 9/4 11”, „fact 10/4 11 Przyb”, „Ad Acta złożyć d[nia] 12 Kwietnia 811”, podpis Badeniego. Pod treścią dokumentu podpisał się J. Łuszczewsky, niżej jest też podpis Netrebskiego. W lewym dolnym rogu dopisek „Do JWo Radzcy Stanu Dyrektora Generalnego Dóbr i Lasów Narodowych”. Na dolnym marginesie k. 14 dopisek „VS. odebrania Akt od Rządku Austr”. W prawym dolnym rogu inicjały „JŁ”. Nagłówek załącznika (na k. 15): „Jazwinski tłomaczy się względem akt Rachunków i. t. d. które w skutku Comissorii JW. Ministra Spraw Wewnętrznych w Miesiącu Lipcu r. z. z Urzędów Ekonomicznych Powiatów niegdy Siedleckiego i Bialskiego zabrał sam lub wskutku Rekwizycyi Jego, przez Urzędy Powiatowe tu do Warszawy nadesłanemi zostały”. Jazwinski tłumaczy, że szczegółowe zestawienia dokumentów, które osobiście przywiózł do Warszawy, znajdują się w każdym urzędzie powiatowym lub ekonomicznym, w każdym odwiedzonym urzędzie zostawił na nie stosowny kwit. Nie może przygotować zestawienia dokumentów przekazanych pocztą, ponieważ przesyłane z dokumentami, które trafiły do Warszawy, nie były adresowane bezpośrednio do niego i zostały wpisane do „Dziennika Głównego” w biurze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Na górnym marginesie k. 15 dopiski, kolejno od lewego rogu: „Kopia”, „191/kwiec 11”, „W Warszawie dnia 25. Marca 1811. Roku.”, „No. 49/3. z Marca 11.”. Na k. 16 podpis nieoryginalny J. Jazwinskiego, będący częścią skopiowanego pisma, oraz dopisek „Zgodność zaswiadczam J Laszczyński”. Dokument nie zawiera skreśleń, to czystopis. K. 14v., 16a–16av. pusta.

Paginacja nowa:

k. 14–16av.

Object collections:

Last modified:

Oct 11, 2019

In our library since:

Oct 11, 2019

Number of object content hits and downloads:

6

Number of object content views and downloads in PDF format

6

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/13051

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information