Object

Title: „Widymus s knih zemskich spraw wieczystych powetu słonimskoho”

Release date/Uprising:

13.I.1609 r.

Type:

rękopis

Description:

Polska kopia widymusu z ksiąg ziemskich słonimskich aktu sprzedaży (12.I.1609) Żyrowic dokonanej przez Iwana Sołtana marszałkowicza JKM, starościca ostryńskiego i jego żonę Krystynę Janowi Mieleszce, kasztelanowi mścisławskiemu, i jego żonie Hannie. Sołtan został zmuszony do zbycia majątku, ponieważ przegrał proces z Żydówką Hester Icchakową Michelewiczową i jej synem Michelem o zabicie jej męża, poranienie kilku jego towarzyszy i zagrabienie majątku. Sąd nałożył na niego karę w sumie 30 537 kop groszy litewskich i przyznał Michelewiczowej na majątku Sołtana Żyrowicach sumę 4671 kop groszy litewskich. Ponieważ powódka z synem zażądali spłaty tej sumy w gotówce, Sołtan musiał sprzedać majątek Mieleszce. Dodatkowo, potrzebując pieniędzy Sołtanowa zrzekła się także zapisanej jej na tym majątku przez męża sumy 1000 kop gr. lit. Przywileje ma majątek znajdują się u brata Iwana – Daniela. Kopię podpisał Krzysztof Jesman Synkowski pisarz ziemski słonimski. Kopia dok. Nr 85.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12135

Language:

polski

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

91

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Kopia dok. Nr 85. Na ostatniej karcie opis dokumentu.

Object collections:

Last modified:

Jun 30, 2022

In our library since:

Jan 29, 2019

Number of object content hits and downloads:

9

Number of object content views and downloads in PDF format

9

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/12308

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information