English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

312.  Edition SAINTS OF CATHOLIC SPIRITUAL ORDERS IN THE ARTISTIC HERITAGE OF POLISH LIVONIA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Kristīne Ogle
Find objects similar to this one.
313.  Edition Sejmiki mazowieckie wobec Inflant w latach 1622–1677, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. III, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2012. - Adam Moniuszko
Find objects similar to this one.
314.  Edition SIEĆ CERKIEWNA NA TERENIE KLUCZA POLESKIEGO EKONOMII BRZESKIEJ W XVI– XVIII W., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Andrzej Buczyło
Find objects similar to this one.
315.  Edition Sieć cerkiewna na terenie klucza poleskiego ekonomi i brzeskiej w XVI–XVIII wieku, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Andrzej Buczyło
Find objects similar to this one.
316.  Edition SKANSEN BUDOWNICTWA DREWNIANEGO W RUMSZYSZKACH JAKO ŹRÓDŁO DO POZNANIA ŻYCIA CODZIENNEGO WSI OD KOŃCA XVIII DO POCZĄTKU XX W., [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Iwona Janicka
Find objects similar to this one.
317.  Edition Skarbiec Radziwiłłów z Nieświeża – źródło do dziejów numizmatyki i falerystyki Wielkiego Księstwa Litewskiego - Krzysztof Filipow
Find objects similar to this one.
318.  Edition Skarby archiwów kresowych: rękopiśmienna satyryczna gazeta 79 Pułku Piechoty Strzelców Białostockich (1921–1922), [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Olga Ciwkacz
Find objects similar to this one.
319.  Edition Skarby archiwum Kresowych: Szopka Stanisławowska z roku Pańskiego MCMXXXVII - Olga Ciwkacz
Find objects similar to this one.
320.  Edition Słowniki przekładowe a kultura: na przykładzie polsko‑ łotewskichi łotewsko‑polskich słowników XVII–XIX wieku, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Renāte Miseviča-Trilliča
Find objects similar to this one.
321.  Edition Sługa Boży Zygmunt Łoziński. Biskup miński i piński [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Hieronim Fokciński
Find objects similar to this one.
322.  Edition Sodoma i królestwo babilońskie. Rzeczpospolita w pismach Iwana Wiszeńskiego [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Tomasz Hodana
Find objects similar to this one.
323.  Edition Sources and literature on the history and the artistic heritage of the Society of Jesus in the territory of Latvia - Kristīne Ogle
Find objects similar to this one.
324.  Edition SPACER PRZED MURAMI GDAŃSKA ANDREASA STECHA ZE ZBIORÓW HERZOG ANTON ULRICH-MUSEUM W BRUNSZWIKU, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. V, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Aleksandra Jaśniewicz
Find objects similar to this one.
325.  Edition Spis treści w: Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Białystok 2019.
Find objects similar to this one.
326.  Edition SPUŚCIZNA RĘKOPIŚMIENNA KAROLA LANCKOROŃSKIEGO W ZBIORACH AUSTRIACKIEJ BIBLIOTEKI NARODOWEJ, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Anna Ziemlewska
Find objects similar to this one.
327.  Edition Spuścizna rękopiśmienna Karola Lanckorońskiego w zbiorach Austriackiej Biblioteki Narodowej, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Anna Ziemlewska
Find objects similar to this one.
328.  Edition Spuścizny rodzinne i archiwa majątkowo-gospodarcze polskiej szlachty w wybranych archiwach ukraińskich - Tomasz Ciesielski
Find objects similar to this one.
329.  Edition STAN BADAŃ NAD OCENĄ WIARYGODNOŚCI GRAFIK AUTORSTWA ERIKA DAHLBERGHA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Karol Łopatecki
Find objects similar to this one.
330.  Edition STOLARZE ŁACHEWSCY I CZUCZEWICCY, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IX, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Stanisław Stefan Mieleszkiewicz
Find objects similar to this one.
331.  Edition Stolarze łachewscy i czuczewiccy, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Stefan Mieleszkiewicz
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>