English   polski  

Collection

Library

OAI

Publications list : Books

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

93.  Edition Hierarchowie Cerkwi unickiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów – stan badań i postulaty badawcze, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Dorota Wereda
Find objects similar to this one.
94.  Edition HIERARCHOWIE CERKWI UNICKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ – STAN BADAŃ I POSTULATY BADAWCZE, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Dorota Wereda
Find objects similar to this one.
95.  Edition HISTORIA POLSKICH ZBIORÓW RĘKOPISÓW ORMIAŃSKICH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VI, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Joanna Rydzkowska-Kozak
Find objects similar to this one.
96.  Edition Historia Rzeczypospol itej Obojga Narodów w Skarbcu rozmaitych sciencyi… (1759), [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015 - Joanna Orzeł
Find objects similar to this one.
97.  Edition HISTORIA WSPOLNA CZY ROZDZIELNA. POLACY, LITWINI, BIAŁORUSINI, UKRAIŃCY W ICH DZIEJOWYM STOSUNKU (XV–XX W.), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. VII, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Maria Barbara Topolska
Find objects similar to this one.
98.  Edition Historia wspólna czy rozdzielna. Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy w dziejowym stosunku (XV–XX w.) , [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Maria Barbara Topolska
Find objects similar to this one.
99.  Edition HISTORIA XVI-WIECZNEGO ŚWIECZNIKA HANSA MEYERA Z KOŚCIOŁA ŚW. PIOTRA W RYDZE. PRZYCZYNEK DO KWESTII RESTYTUCJI DZIEŁ SZTUKI W CZASACH WSPÓŁCZESNYCH, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Janusz Mróz
Find objects similar to this one.
100.  Edition HISTORYCZNE PARKI I OGRODY. ZARYS EWIDENCJONOWANIAGINĄCEGO DZIEDZICTWA (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI D. MIKLERA NA WOŁYNIU I E. ANDRÉ NA LITWIE), [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. IV, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2013. - Iwona Wildner-Nurek
Find objects similar to this one.
101.  Edition Homilia wygłoszona 16 września 2016 r. w kościele akademickim KatolickiegoUniwersytetu Lubelskiego pw. Św. Krzyża, [w:] Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej, red. W. Walczak, Białystok 2016 r. - abp Celestino Migliore
Find objects similar to this one.
102.  Edition Idem in se intercisam roborant
Find objects similar to this one.
103.  Edition III Statut litewski w dobie porozbiorowej – stan badań nad dziedzictwem prawa litewskiego - Sławomir Godek
Find objects similar to this one.
104.  Edition Informacja na temat realizacji programu „Rejestracja zbiorów polskich zagranicą”. Prezentacja tomu „Polskie i polonijne księgozbiory instytucji” - Elżbieta Maruszak
Find objects similar to this one.
105.  Edition Instrukcjana rozmowy z Kozakamiuchwalona na konwokacji warszawskiej 1658 roku [w:] Od Kijowa do Rzymu. Z dziejów stosunków ze Stolicą Apostolską i Ukrainą, pod redakcją M. R. Drozdowskiego, W. Walczaka, K. Wiszowatej-Walczak, Białystok 2012. - Piotr Kroll
Find objects similar to this one.
106.  Edition Instytucje polskie poza Krajem – ich zbiory i współpraca z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych - Anna Krochmal
Find objects similar to this one.
107.  Edition Inwentaryzacja nagrobków polskich w dawnych Inf lantach Polskich – stan badań, [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015. - Michał Laszczkowski
Find objects similar to this one.
108.  Edition INWENTARYZACJA POLSKICH NAGROBKOW NA CMENTARZACH GRUZJI.ZASOBY, STAN ZACHOWANIA, PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Jerzy Szałygin
Find objects similar to this one.
109.  Edition Inwentaryzacja polskiego dziedzictwa kulturowego w muzeach ukraińskich - Jerzy T. Petrus
Find objects similar to this one.
110.  Edition Inwentaryzacja wielkich cmentarzy Ukrainy Zachodniej i jej znaczenie dla badania kultury polskiej - Tadeusz Rudkowski
Find objects similar to this one.
111.  Edition INWENTARYZACJA ZABYTÓW REZERWATU HISTORYCZNO- KULTURALNEGO „CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI” WE LWOWIE W LATACH 2008–2015, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Tetiana Kłymeniuk, Khrystyna Kowalczuk, Olena Kowalczuk
Find objects similar to this one.
112.  Edition INWENTARZE BIBLIOTEK BAZYLIAŃSKICH W XVIII W. JAKO ŹRODŁODO BADAŃ NAD KULTURĄ I RZECZYPOSPOLITEJ, [w:] Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, t. X, red. W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2017. - Beata Lorens
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 23 Next >>>