English   polski  

Edition

Export metadata

oai   rdf

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks
  • Add to digg
  • Add to delicious

Edition description

Historia Rzeczypospol itej Obojga Narodów w Skarbcu rozmaitych sciencyi… (1759), [w:] Streszczenia wystąpień. III Międzynarodowy Kongres Naukowy „Stan Badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej", W. Walczak, K. Łopatecki, Białystok 2015

 

Suggest keywords that describes this edition well

Log into Your user account to suggest new keywords for this edition. Login!