Object structure
Title:

Sequenter contumaces

Group publication title:

Sygn. 140

Subject and keywords:

Jan Koślawy ; Andrzej Kostro ze wsi Łopienie ; Jan Kazimierz Łuba – podstarości brański ; Jerzy Kostro ; Baltazar Sikorski ze wsi Sikory-Piotrowięta ; Marina Sikorska ; Iwan Koślawy ; Augustyn Wyszeński Mącik Warel ze wsi Warele ; Trajan Kosiński ze wsi Olszewo ; Jerzy Kostro ze wsi Łopienie ; Walenty Kosiński ze wsi Olszewo ; Katarzyna Kostro ; contumacia ; Mikołaj Sikorski ze wsi Sikory-Piotrowięta ; księgi grodzkie oraz ziemia bielska ; Benedykt Proszeński ; Mikołaj Sikorski

Publisher:

Actum in Curia Regia Branscensi in terminis querelarum ac causarum officii Capitanealis Castrensis Branscensis feria secunda post festum Circumcisionis Christi Domini anno eiusdem Millesimo Sexcentesimo quinquagesimo promo ; Jan Kazimierz Łuba – podstarości brański ; kancelaria grodu w Brańsku

Release date/Uprising:

6 I 1651 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku / Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі

Group name:

1708 op. 1 [Brański grodzki sąd, 1541–1750]

Sygnature:

140

Comments:

Praca naukowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/541742/2021/2022 kwota dofinansowania 402.500 zł całkowita wartość projektu 402.500,00 zł

Paginacja nowa:

376v-377

×

Citation

Citation style: