Object structure
Title:

Eadem cedit Slonkowski

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 53

Subject and keywords:

cessio ; Anna Chybicka ; Hieronim Chybicki ; Jan Tomasz Drohojowski z Drohojowa- starosta przemyski ; Marek Pełka ; Jak ; ub Słonkowski ; Mikołaj Ostrowski z Ostrowa – wicestarosta przemyski ; Marcin Pełka ; Andrzej Suski – pisarz zamkowy przemyski

Publisher:

Actum in Castro Praemisleisni Tempore Ingterregni vigore confederationis Generalis Pallatinatus Russiae Leopoli die septima Januarii per omnes Dignitarios spirituales et seculares officiales ac Nobilitatem eiusdem pallatinatus laudatae feria quarta post Dominicam Cantate proxima Anno Domini Millesimo Quingentesimo Octuagesimo Septimo ; Mikołaj Ostrowski z Ostrowa – wicestarosta przemyski ; Andrzej Suski – pisarz zamkowy przemyski ; Jan Tomasz Drohojowski z Drohojowa- starosta przemyski

Release date/Uprising:

29 IV 1587 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

53

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

1391-1392

×

Citation

Citation style: