Object structure
Title:

Capittaneus Praemisliensis nomine Joannis Mroczek famuli sui et famuli Andreae Baranowski inscribunt se invicem tenere intercisam

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 53

Subject and keywords:

Piotr Łowicki ; Andrzej Batanowski z Marcinkowa ; Jan Mroczek ; Maciej Dzięgielowski ; Jan Tomasz Drohojowski z Drohojowa ; Jan Tomasz Drohojowski z Drohojowa- starosta przemyski ; Samuel Dunikowski ; Wojciech Zarostowski ; teneo ; Mikołaj Ostrowski z Ostrowa – wicestarosta przemyski ; Andrzej Suski – pisarz zamkowy przemyski

Publisher:

Mikołaj Ostrowski z Ostrowa – wicestarosta przemyski ; Andrzej Suski – pisarz zamkowy przemyski ; Actum in Castro Praemisleisni Tempore Ingterregni vigore confederationis Generalis Pallatinatus Russiae Leopoli die septima Januarii per omnes Dignitarios spirituales et seculares officiales ac Nobilitatem eiusdem pallatinatus laudatae feria secunda post Dominicam Jubilate proxima Anno Domini Millesimo Quingentesimo Octuagesimo Septimo ; Jan Tomasz Drohojowski z Drohojowa- starosta przemyski

Release date/Uprising:

20 IV 1587 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

53

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

1369-1371

×

Citation

Citation style: