Object structure
Title:

Kriniczka cedit Radilowski

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 53

Subject and keywords:

Andrzej Radyłowski ; Iwan Radyłowski (syn) ; Fejtko Ilnicki ; Hrycko Radyłowski ; cessio ; Iwan Radyłowski ; Anna Krynicka ; Jacek Ilnicki ; Stanisław Radyłowski Fejtkowicz ; Jan Tomasz Drohojowski z Drohojowa- starosta przemyski ; Piotr Krynicki ; Bohdan Radyłowski ; Mikołaj Ostrowski z Ostrowa – wicestarosta przemyski ; Andrzej Suski – pisarz zamkowy przemyski

Publisher:

Mikołaj Ostrowski z Ostrowa – wicestarosta przemyski ; Andrzej Suski – pisarz zamkowy przemyski ; Actum in Castro Praemisleisni Tempore Ingterregni vigore confederationis Generalis Pallatinatus Russiae Leopoli die septima Januarii per omnes Dignitarios spirituales et seculares officiales ac Nobilitatem eiusdem pallatinatus laudatae feria tertia post Dominicam Ramispalmarum proxima Anno Domini Millesimo Quingentesimo Octuagesimo Septimo ; Jan Tomasz Drohojowski z Drohojowa- starosta przemyski

Release date/Uprising:

24 III 1587 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

53

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

1324-1326

×

Citation

Citation style: