Object structure
Title:

Pudlowski inscribit se Lanczinsky Notario Castrensi Cracoviensi

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 53

Subject and keywords:

inscriptio ; Jan Łączyński ; Jerzy Skoruta z Młodatycz ; Izabela Skorucianka ; Jan Tomasz Drohojowski z Drohojowa – starosta przemyski ; Dorota Boguska ; Tomasz Pudłowski ; Paweł Boguski ; Mikołaj Ostrowski z Ostrowa – wicestarosta przemyski ; Andrzej Suski – pisarz zamkowy przemyski

Publisher:

Mikołaj Ostrowski z Ostrowa – wicestarosta przemyski ; Jan Tomasz Drohojowski z Drohojowa – starosta przemyski ; Actum in Castro Praemisleisni Tempore Ingterregni vigore confederationis Generalis Pallatinatus Russiae Leopoli die septima Januarii per omnes Dignitarios spirituales et seculares officiales ac Nobilitatem eiusdem pallatinatus laudatae feria sexta post festum Purificationis Gloriosissimae Virginis Mariae proxima Anno Domini Millesimo Quingentesimo Octuagesimo Septimo ; Andrzej Suski – pisarz zamkowy przemyski

Release date/Uprising:

6 II 1587 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

53

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

1048-1051

×

Citation

Citation style: