Object structure
Title:

Dąbrowski eundem quietat

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 85

Subject and keywords:

Marcin Czuryło ; Andrzej Czuryło z Goraja ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, podstarości przemyski ; Jan Odrzywolski ; Adam Antoni Wolski ; Mikołaj Czuryło z Goraja ; January Tyszkiewicz ; Michał Stanisławski ; Elżbieta z Bełżca ; Katarzyna Bogusz (Boguszowa) z Goraja ; Marcin Borkowski z Borkowa – notariusz zamkowy przemyski i pisarz grodzki ; Marianna Stanisławska ; Elżbieta Bełżecka z Buczacza ; Jan Helisz Dąbrowski ; Marianna Stanisławska z Goraja ; Jan Bogusz ; quietatio ; Anna Odrzywolska z Goraja

Publisher:

Actum in Castro Praemisliensi Feria Quinta post Festum Sancti Valentini Martyris proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Octavo ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, podstarości przemyski ; Marcin Borkowski z Borkowa – notariusz zamkowy przemyski i pisarz grodzki

Release date/Uprising:

17 II 1628 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

85

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

154-156

×

Citation

Citation style: