Object structure
Title:

Domaraczki cedit de iure Bieikowski

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 41

Subject and keywords:

Sebastian Domaraczki ; Jan Herburt – kasztelan sanocki i starosta przemyski ; księgi grodzkie ; Jan Bieikowski ; Konstanty Krzeczowski ; Obecni: Stanisław Drohojowski kasztelan przemyski, Wojciech Starzechowski podkomorzy lwowski, Walenty Orzechowski sędzia ziemski przemyski, Krzysztof Głowa sekretarz królewski, Marcin Czuryło, Marcin Stadnicki, Kilian Drohojowski, Jan Broniowski koniuszy (Agazone), Jan Pieniążek, Piotr Porudeński ; Wiktoryn Kowalski – podstarości przemyski ; ziemia przemyska

Publisher:

Obecni: Stanisław Drohojowski kasztelan przemyski, Wojciech Starzechowski podkomorzy lwowski, Walenty Orzechowski sędzia ziemski przemyski, Krzysztof Głowa sekretarz królewski, Marcin Czuryło, Marcin Stadnicki, Kilian Drohojowski, Jan Broniowski koniuszy (Agazone), Jan Pieniążek, Piotr Porudeński ; Acta in Castro Premisliensi… [14 VI 1574] ; Wiktoryn Kowalski – podstarości przemyski ; Jan Herburt – kasztelan sanocki i starosta przemyski

Release date/Uprising:

14 VI 1574 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

41

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

359-360

×

Citation

Citation style: