Object structure
Title:

Poradowska Homennemu cedit

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 83

Subject and keywords:

Anna Poradowska z Rybotycz ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, podstarości przemyski ; Wojciech Aleksander Przedwojewski – notariusz zamkowy przemyski i pisarz grodzki ; cessio ; Barbara Poradowska ; Helena Poradowska ; Maciej Poradowski ; Franciszek Mnkiszek z Kończyc Wielkich ; Bonifacy Mniszek ; Zofia Poradowska ; Leopold Mniszek ; Jadwqiga Poradowska ; Jerzy Mniszek z Kończyc Wielkich ; Franciszek Poradowski ; Mikołaj Poradowski z Porad Wielkich ; Stanisław Mniszek

Publisher:

Wojciech Aleksander Przedwojewski – notariusz zamkowy przemyski i pisarz grodzki ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, podstarości przemyski ; Actum in Castro Praemisliensi Feria Tertia post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Quinto

Release date/Uprising:

6 V 1625 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

83

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

1393-1396

×

Citation

Citation style: