Object structure
Title:

Pstrokonscy coniuges Gorayski et Bal roborant

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 84

Subject and keywords:

Samuel Bal z Hoczwi ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, podstarości przemyski ; Wojciech Aleksander Przedwojewski – notariusz zamkowy przemyski i pisarz grodzki ; Andrzej Boguski ; Anna z Goraja ; roboratio ; Remigiusz Wojakowski ; Stanisław Kirzyński ; Jan Parys Drohojowski ; księgi grodzkie ; Marcin Gorajski z Goraja ; Gabriel Bierecki ; ziemia przemyska ; Stanisław Pstrokoński

Publisher:

[Actum in Castro Praemisliensi] Feria Quinta post Dominicam Quadragesimalem Invocavit proxima Anno Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Sexto ; Wojciech Aleksander Przedwojewski – notariusz zamkowy przemyski i pisarz grodzki ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, podstarości przemyski

Release date/Uprising:

5 III 1626 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

84

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

344-346

×

Citation

Citation style: