Object structure
Title:

Eadem Monialibus coniugen tui Samborien donat

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 83

Subject and keywords:

Jan Brześciańśki ; Anna Poradowska z Rybotycz ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, podstarości przemyski ; Jadwiga Brześciańska ; Wojciech Aleksander Przedwojewski – notariusz zamkowy przemyski i pisarz grodzki ; Zofia Błędowska ; Jadwika Skorucina ; Mikołaj Poradowski ; Marcin Łyczko ; Stanisław Dunikowski ; donatio ; Gabriel Bierecki ; Krzysztof Buchowski ; Katarzyna Skoruta ; Sebastian Brześciański ; Jan Skoruta ; Magdalena Łyczko z Rybotycz

Publisher:

Actum in Castro Praemisliensi Feria Quarta ipso die Cinerum Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Quarto ; Wojciech Aleksander Przedwojewski – notariusz zamkowy przemyski i pisarz grodzki ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, podstarości przemyski

Release date/Uprising:

21 II 1624 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

83

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

749-754

×

Citation

Citation style: