Object structure
Title:

Zabawski uberis suis tutores assignat

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 83

Subject and keywords:

Jan Zabawski z Zabawy (syn) ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, podstarości przemyski ; Gryzelda z Goraja ; Wojciech Aleksander Przedwojewski – notariusz zamkowy przemyski i pisarz grodzki ; Magdalena Zabawska ; Jan Żorbicki ; Jan Lipski z Goraja ; Jan Bal ; Jan Domaradzki ; Maciej Zabawski z Zabawy ; Zygmunt Zabawski z Zabawy ; Samuel Grądzki z Grądów ; assignatio ; Hieronim Królewski

Publisher:

Actum in Castro Praemisliensi Feria Secunda post Dominicam Quadragesimalem Palmarum proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Tertio ; Wojciech Aleksander Przedwojewski – notariusz zamkowy przemyski i pisarz grodzki ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, podstarości przemyski

Release date/Uprising:

12 IV 1623 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

83

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

303

×

Citation

Citation style: