Object structure
Title:

Magnificus Capitaneo Casimiriensi Firley Magnifica Daniłowiczowna obligat consorti suae

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 81

Subject and keywords:

Andrzej Firlej z Dąmbrowicy ; Marcin Krasicki z Siecina i Krasiczyna ; Katarzyna Daniłowiczówna z Żarów ; Maciej Sieciński z Siecina ; Jan Daniłowicz z Żarów ; Wojciech Aleksander Przedwojewski w Przedwojewa ; Aleksander Wojciech Przedwojewski z Przedwojewa – pisarz grodzki przemyski ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, wicekapitan przemyski

Publisher:

Aleksander Wojciech Przedwojewski z Przedwojewa – pisarz grodzki przemyski ; Actum in Castro Praemisliensi Feria Secunda in Crastino Festi Sancti Petri in Vinculis Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Primo ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, wicekapitan przemyski

Release date/Uprising:

4 VIII 1621 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

81

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

845-954

×

Citation

Citation style: