Object structure
Title:

Korniakt Jordanowi cedit

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 81

Subject and keywords:

Kaszowski ; Jadwiga Jazłowiecka ; Jerzy Radziwiłł ; Mikołaj Kaszowski ; Jerzy Czuryło ; Olbracht Jordan z Zakliczyna ; Aleksander Wojciech Przedwojewski z Przedwojewa – pisarz grodzki przemyski ; Andrzej Bałucki ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, wicekapitan przemyski ; Marcin Kaszowski ; Adam Wolski ; Andrzej Kaszowski ; Stanisław Czuryło ; Hieronim Jazłowiecki ; Konstanty Korniakt ; Stanisław ; Katarzyna Czuryło ; Anna Kaszowska

Publisher:

Aleksander Wojciech Przedwojewski z Przedwojewa – pisarz grodzki przemyski ; Feria Secunda post Dominicam Rogationum proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Primo Coram Generosis ; Maciej Sieciński z Siecina – podczaszy ziemi wyszogrodzkiej, wicekapitan przemyski

Release date/Uprising:

17 V 1621 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

81

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

601-604

×

Citation

Citation style: