Object structure
Title:

Bylina cedit Paczławskiemu

Group publication title:

CPAH, Lwów, Sygn. 81

Subject and keywords:

Andrzej Poradowski ; Albert (Olbracht) Poradowski ; Mikołaj Marcin Drohojowski ; Jan Tomasz Drohojowski ; Mikołaj Poradowski ; Wojciech Bylina ; Siemion Pacławski Lubkowicz ; Hrycko Pacławski ; Sieńko Pacławski ; Tymko Pacławski ; Wojciech Aleksander Przedwojewski z Przedwojewa – pisarz grodzki przemyski ; Marcin Krasicki z Siecina – kasztelan lwowski, starosta przemyski, lubomelski i bolimowski ; Stanisław Wysokiński

Publisher:

Wojciech Aleksander Przedwojewski z Przedwojewa – pisarz grodzki przemyski ; Marcin Krasicki z Siecina – kasztelan lwowski, starosta przemyski, lubomelski i bolimowski ; Actum in Castro Praemisliensi Feria Quinta post Dominicam Quadragesimalem Judica proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Vigesimo Primo

Release date/Uprising:

31 III 1621 r.

Type:

rękopis

Format:

pdf

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie / Центральний державний історичний архів України, Львів

Group name:

Sąd Grodzki Przemyski (1462-1784) [zespół 13, opis 1]

Sygnature:

81

Comments:

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529607/2021/2021 kwota dofinansowania 1.347.970 zł całkowita wartość projektu 1.347.970 zł”.

Paginacja nowa:

397-402

×

Citation

Citation style: