Object

Title: Copia responsu na punkty woyska

Release date/Uprising:

Warszawa, 20 X 1716 r.

Type:

rękopis

Description:

k. 153Dotyczy gwarancji bezpieczeństwa dla marszałka konfederacji, amnestii, opłat dla wojska. k. 153v.Dalsza część diariusza, 21 października. Skarga wojewody podolskiego na gen. Rönnego, rozsyłającego do województw pisma, w których nazywa konfederatów rebeliantami. Dołgoruki zrzucił winę za niefortunne sformułowanie na słabą znajomość języka polskiego przez generała. Na prośbę wojewody podolskiego zagwarantował, że wojska rosyjskie nie wkroczą do województwa podolskiego. Wzajemne zapewnienia o przestrzeganiu zasad zawieszenia broni. k. 154Biskup kujawski poprosił o odczytanie odpowiedzi konfederatów na punkty królewskie. Biskup uzależnił sądzenie jednej strony sporu za dokonane nadużycia od podobnego traktowania drugiej strony. Dyskusja koncentrowała się wokół roztrząsania win osób, które poparły Szwedów w początkach wojny północnej, oraz uwolnienia królewskich dóbr stołowych od podatków. k. 154v.Dyskusja o opłatach hibernowych, obrona przez stronę królewską konfederacji sandomierskiej. Biskup kujawski w imieniu króla potwierdził chęć jej zakończenia, byle zapewnić władcy jego uprawnienia. Wyraził jednak nadzieję, że mogłaby trwać do końca wojny ze Szwecją. Wojewoda podolski pochwalił konfederację sandomierską za lojalność wobec króla, ale zganił za ściągnięcie na ojczyznę opresji. Wyraził opinię, że powinna zostać rozwiązana. k. 155Dalsza część diariusza, 22 października. Dyskusja na temat składu narodowościowego gwardii królewskiej. Strona królewska broniła prawa monarchy do utrzymywania 1200 żołnierzy saskich na swój koszt. k. 155v.Konfederaci bronili stanowiska, że utrzymywanie 1200 żołnierzy saskich przez króla godzi we wcześniej przyjęte postanowienia, w tym pacta conventa. Postanowienie o ewakuacji dotyczyć zaś powinno wszystkich Sasów. k. 156Obawy konfederatów, że pozostawienie saskiej gwardii w Polsce może wywołać kolejne tarcia. Dalsza część dyskusji w tej sprawie. k. 156v.Po przedłużających się sporach o gwardię saską plenipotenci królewscy odbyli naradę we własnym gronie. Ostatecznie wojewoda podolski obiecał pisać do zwierzchników konfederacji o zgodę na obecność 1200 saskich gwardzistów u boku króla. k. 157Czytano projekt opisania ministerstw. Propozycja, aby ograniczyć wyjazdy królów do państw dziedzicznych z obawy przed roztrząsaniem spraw wewnętrznych poza krajem, oraz zakazu rozdawania urzędów osobom na Litwie, które nie mają tam dóbr. Sesję wznowiono 23 października. k. 157v.Biskup kujawski odczytał projekt organizacji saskiej gwardii królewskiej, która miałaby liczyć 1200 osób. Konfederaci nie oponowali. Następnie biskup kujawski bronił królewskiego prawa do wyjazdów do Saksonii. Konfederaci zażyczyli sobie pozostawienia gwardii saskiej jedynie do zakończenia wojny ze Szwecją. k. 158W kwestii wyjazdów królewskich do Saksonii konfederaci zadeklarowali możliwość zgody tylko na okres trzymiesięcznego przebywania władcy poza Rzeczpospolitą. Powołano się na zamieszki w czasach Ludwika Węgierskiego podczas jego absencji w Polsce. Zarzuty starosty lidzkiego wobec władcy, że nie opanował dotąd języka polskiego. k. 158v.Biskup kujawski uznał zarzuty o nieznajomość języka polskiego przez króla za sprawę mało istotną. Prosił o przedłużenie możliwości przebywania władcy poza krajem do sześciu miesięcy. Według konfederatów zgoda na trzy miesiące już jest wystarczającym ustępstwem z ich strony. Biskup kujawski zapowiedział zaciągnięcie opinii króla w tej kwestii. Następnie spisano dwa projekty dotyczące niewyprowadzania Polaków za granicę oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Sobieskich. Biskup kujawski w imieniu króla poprosił o czteromiesięczną nieobecność w Rzeczpospolitej. Konfederaci upierali się przy trzech miesiącach. k. 159Zgodzono się ostatecznie na trzymiesięczny pobyt króla poza granicami kraju. Biskup kujawski odczytał projekt dotyczący amnestii dla adherentów szwedzkich oraz walczących z wojskami saskimi. Projekt wzbudził kontrowersje. Strony rozeszły się bez zawarcia porozumienia.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:13439

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 689

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017,

Paginacja nowa:

k. 152v.-159

Object collections:

Last modified:

Sep 25, 2022

In our library since:

Nov 28, 2019

Number of object content hits and downloads:

29

Number of object content views and downloads in PDF format

29

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/13623

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Copia responsu na punkty woyska Sep 25, 2022
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information