Object

Title: Copia listu JM Pana Ledóchowskiego do Kcia JMci Dołhorukiego eadem die pisanego

Release date/Uprising:

[b.m., 1 VIII 1716 r.]

Type:

rękopis

Description:

Przypomnienie, że konfederaci dali dowód swojego zaufania do księcia oraz plenipotentów królewskich, nie zatrzymując u siebie zakładników zaproponowanych przez stronę przeciwną i przysłali z powrotem własnych plenipotentów. Nie dostrzegają jednak, żeby mieli się czuć bezpiecznie, ponieważ część wojsk saskich wkroczyła do Lublina, a druga się zbliża do miasta. Prośba o interwencję mediatora, aby wycofać wojska saskie. Przypomnienie, że ewakuacja wojsk saskich jest najważniejszym postulatem konfederacji. Następnie dalsza część diariusza. 1 sierpnia powrócili plenipotenci królewscy z obozu na obrady do Lublina. k. 54v.Dyskutowano o sprawie ewakuacji twierdz we Lwowie i w Zamościu. Deputaci konfederacji zaproponowali przedłużenie zawieszenia broni. W odpowiedzi zażądano wcześniejszego przywrócenia dyscypliny w wojsku. Ostatecznie zgodzono się na przedłużenie zawieszenia broni do 17 sierpnia. 2 sierpnia feldmarszałek pojechał do obozu wojskowego w Gołębiu, aby przekazać dyspozycje. 3 sierpnia strona królewska potwierdziła bezpieczeństwo miejsca obrad na piśmie. k. 55Strona konfederacka również potwierdziła bezpieczeństwo miejsca obrad na piśmie. Po obiedzie odbyła się sesja w kolegium jezuickim pomiędzy przedstawicielami króla oraz konfederacji, po jednym z każdej prowincji. Księcia mediatora poinformowano, że zebrano się prywatnie w celu omówienia najważniejszych punktów. Nie chcąc jednak urągać powadze księcia, zaproszono go do siebie. Dołgorukiego nie zastano, informację przekazano jego sekretarzowi. Otrzymano wiadomość, że strony mogą konferować bez jego obecności, byle później poinformować o podjętych decyzjach. k. 55v.Zgodzono się na dwa punkty: królewska na ewakuację, konfederacka na „exwinkulacyę” czyli rozwiązanie konfederacji. Dalej załączony łaciński tekst porozumienia. k. 56Dalsza część diariusza. 3 sierpnia zebrała się komisja w sprawie „exwinkulacyi”. Następnego dnia deputaci konfederacji wyrazili zadowolenie z przyjętych porozumień odnośnie do ewakuacji wojsk saskich. Domagano się jednak wynagrodzenia za poczynione przez wojska szkody oraz silniejszego zapewnienia, że więcej nie przekroczą polskich granic. Dalej opis dyskusji nad tymi kwestiami. k. 56v.Ciąg dalszy dyskusji nad ewakuacją z kraju wojsk saskich. Strona królewska argumentuje, że rzecz utrudniają wrogie działania samych konfederatów. Jeżeli wybierano jakieś prowianty, to nie w celu pogwałcenia szlacheckich wolności, jedynie z konieczności wyżywienia się. Strona konfederacka potwierdziła chęć „exwinkulacyi”, gdyż nie sposób trwać wiecznie w stanie konfederacji, ale suo modo et tempus. Następnie przytoczono łacińską treść dokumentu dotyczącego warunków rozwiązania konfederacji. k. 57–57v.5 sierpnia deputaci królewscy odpowiedzieli na warunki rozwiązania konfederacji zaproponowane przez stronę konfederatów.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:13370

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 689

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017,

Paginacja nowa:

k. 54-57

Object collections:

Last modified:

Sep 25, 2022

In our library since:

Nov 23, 2019

Number of object content hits and downloads:

20

Number of object content views and downloads in PDF format

20

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/13554

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information