Title:

Punkta od woyska koronnego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z Rzecząpospolitą skonfederowanego do traktatu w Lublinie naznaczonego podane i zakończone w Huszczy d. 10 junii 1716

Description:

Punkty dotyczą regularnego wypłacania pieniędzy, które się należą wojsku na mocy układów z carem oraz pacta conventa, ukarania winnych śmierci żołnierzy, zwrotu zagrabionych ekwipaży. k. 38–38v.Ciąg dalszy diariusza. 16 lipca, po odebraniu propozycji ze strony konfederackiej, deputaci królewscy rozpoczęli prace nad odpowiedzią. 18 lipca podkomorzy chełmski wysłał list do Dołgorukiego, domagając się odpowiedzi na propozycje. Dołgoruki uzyskał od delegatów królewskich respons, że odpowiedź jest przygotowana. Jednocześnie plenipotenci królewscy poskarżyli się na uzurpowanie sobie przez stronę konfederacką tytułu Rzeczpospolitej, wbrew wcześniejszym ustaleniom. 19 lipca nie doszło do zaplanowanego spotkania Dołgorukiego z marszałkiem konfederacji. 20 lipca marszałek konfederacji wysłał list z przeprosinami, że do spotkania nie doszło. Konfederaci przysłali ponownie do Dołgorukiego swoje warunki do traktatu z poprawkami, których domagali się reprezentanci królewscy, co im przekazano.

Release date/Uprising:

Huszcza, 10 VII 1716 r.

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 689

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017,

Paginacja nowa:

k.37v.-38

×

Citation

Citation style: