Object

Title: [Kopia ekstraktu przywileju króla polskiego Zygmunta III Wazy dla Żydów]

Release date/Uprising:

Kraków, 10 V 1598 r.

Type:

rękopis

Description:

Kopia wypisu z ksiąg grodzkich chęcińskich. Żyd Jakub Czarny 15 czerwca podał do ksiąg grodzkich przywilej wydany 10 V 1588 r. przez króla polskiego Zygmunta III Wazę. Oryginalny dokument był sporządzony na pergaminie i opatrzony pieczęcią mniejszą koronną. Na prośbę Żydów władca zatwierdzał w nim dokument wystawiony przez króla polskiego Stefana Batorego 2 I 1580 r. na sejmie w Warszawie. Potwierdzenia Zygmunt III dokonał na podstawie ekstraktu tego przywileju z ksiąg grodzkich gostynińskich. Oryginał dokumentu został zaprezentowany przed Szymonem Szczawińskim, kasztelanem inowłodzkim, starostą gostynińskim, i Marcinem Witowskim, pisarzem grodzkim gostynińskim, i podany do ksiąg grodzkich w 1580 r. przez Żyda Bogatka z Gabina. Batory potwierdzał przywilej króla polskiego Zygmunta Augusta dla Żydów wydany 11 XII 1548 r. na sejmie w Piotrkowie. Świadkami wystawienia przez Zygmunta Augusta tego dokumentu byli m.in.: Mikołaj Dzierzgowski, arcybiskup gnieźnieński; Samuel Maciejowski, biskup krakowski; Andrzej Zebrzydowski, biskup włocławski; Andrzej Noskowski, biskup płocki; Jan Tarnowski, kasztelan krakowski, hetman wielki koronny; Piotr Kmita, wojewoda krakowski, marszałek wielki koronny; Andrzej Górka, kasztelan poznański, starosta generalny wielkopolski; Mikołaj Grabia, kasztelan chełmski, podkanclerzy koronny; Jan Boner; Jan Sienieński, kasztelan halicki; Jakub Uchański, dziekan płocki, kanonik krakowski; Jan Przerembski, prepozyt; Stanisław Hozjusz, kanonik krakowski, sekretarz królewski. Władca potwierdzał w nim przywilej dla Żydów wydany przez króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka 14 VIII 1453 r. w Krakowie. Świadkami wystawienia przez Jagiellończyka tego dokumentu byli m.in.: Łukasz Górka, wojewoda poznański; Stanisław Ostroróg, wojewoda kaliski; Hincza z Rogowa, kasztelan sieradzki, podskarbi; Andrzej Tęczyński; Jan Kraska, cześnik kaliski; Kresław Wyszek, podkomorzy koronny. Pieczę nad jego przygotowaniem sprawowali m.in. Jan Taszka Koniecpolski, kanclerz wielki koronny. Kazimierz Jagiellończyk potwierdzał w nim przywilej dla Żydów wystawiony przez Kazimierza Wielkiego. Kazimierz Wielki rozszerzał na całe Królestwo Polskie przywilej nadany Żydom przez księcia Bolesława Pobożnego – tzw. statut kaliski. Gwarantował on Żydom odrębne sądownictwo, regulował ich status prawny i relacje między nimi a chrześcijanami, m.in. kwestie zastawów, rozstrzygania sporów, karania przestępstw.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12958

Language:

łaciński

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 659, nr 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017,

Paginacja nowa:

k. 64v.–70v.

Object collections:

Last modified:

Sep 25, 2022

In our library since:

Oct 26, 2019

Number of object content hits and downloads:

36

Number of object content views and downloads in PDF format

36

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/13142

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information