Object

Title: Privilegium locationis civitatis Cracoviensis per Boleslaum ducem Craccoviae et Sendomiriae eo iure Theutonico quo civitas Wratislaviensis fundata est

Release date/Uprising:

Kopernia, 5 VI 1257 r.

Type:

rękopis

Description:

Kopia przywileju lokacyjnego miasta Krakowa wystawionego przez księcia krakowskiego Bolesława V Wstydliwego. Książę, w imieniu własnym, swojej matki ks. Grzymisławy i żony ks. Kunegundy, nadaje Krakowowi prawo magdeburskie na wzór miasta Wrocławia. Mieszczanie zostali zwolnieni z wszelkich opłat na rzecz księcia na lat sześć, a z ceł na lat dziesięć. Zwolnienie nie obejmowało czynszów ze sklepów z suknem i kramów, które książę zobowiązał się wybudować; władca miał otrzymywać z tego tytułu 5/6, a wójtowie 1/6 dochodów z czynszów. Po upływie sześciu lat wolnizny mieszczanie mieli płacić księciu po 1/2 łuta srebra wg miary niemieckiej od każdego siedliska. Książe nadał miastu wieś Rybitwy, oprócz dwóch jezior, i terytorium między miastem a rzeką Rudnik, łącznie z wsią Krowodrza, z zachowaniem jednak praw biskupa krakowskiego. Miasto otrzymało również prawo użytkowania obu brzegów Wisły od Zwierzyńca do klasztoru w Mogile oraz lasu Chwacimiech. Wójtowie Gedko Stilwoyt, Jakub z Nysy i Dethmar Wolk uzyskali prawo do: bud rzeźników, piekarzy i szewców i 1/6 dworzyszcz; posiadania prawem dziedzicznym dworzyszcza poza miastem i czterech młynów na rzece Prudnik; wybudowania i posiadania prawem dziedzicznym trzech młynów na rzece Wiśle, zwolnionych od wszelkich opłat; 30 łanów frankońskich gruntów wolnych od wszelakich opłat i powinności. Zostali również na zawsze zwolnieni z płacenia ceł. Wójtowie i wszyscy mieszczanie zostali zwolnieni z udziału w wyprawach poza granice księstwa. Na mincerzy nałożono obowiązek płacenia dziesięciny biskupowi krakowskiemu Prandocie. Świadkami wystawienia dokumentu byli: biskup krakowski Prandota, kanclerz Pełka, kasztelan krakowski Adam, wojewoda krakowski Mikołaj, sędzia sandomierski Jan, sędzia krakowski Mikołaj, stolnik sandomierski Warsz, proboszcz skarbimierski Lasota, podkanclerzy Twardosław.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12920

Language:

łaciński

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 659, nr 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017,

Paginacja nowa:

k. 5–7

Object collections:

Last modified:

Oct 25, 2019

In our library since:

Oct 25, 2019

Number of object content hits and downloads:

36

Number of object content views and downloads in PDF format

37

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/13104

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information