Obiekt

Tytuł: Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu do Kommissyi Woiewodztwa Podlaskiego,

Data wydania/powstania:

[b.m.], 8 X 1827 r.

Typ zasobu:

rękopis

Opis:

Informacja o przekazaniu do Archiwum Dyrekcji Generalnej Kontroli Sekcji Dochodów Stałych i Archiwum Głównego Krajowego 46 akt objętych konsygnacjami. W dokumencie podano wykaz konsygnacji akt dotyczących spraw skarbowych Królestwa Polskiego odebranych od władz austriackich, które komisarz Jagielski przesłał Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 20 VIII 1827 r. (numer sprawy 803). Konsygnacje akt zamieszczone zostały w raporcie komisarza Jagielskiego z 24 VIII 1827 r. (numer sprawy 821). Konsygnowane akta odebrano z Cesarskiej Administracji dóbr rządowych we Lwowie i buchalterii we Lwowie, były wśród nich również akta guberni lwowskiej. Dotyczyły one przede wszystkim sprzedaży nieruchomości, ale też podatków, kwestii utrzymania wojska, raportów w sprawie chorób ludzi i zwierząt, organizacji opieki medycznej, regulacji miar i wag w Galicji Zachodniej, osadnictwa kolonistów. Na liście znalazła się informacja o rewersie na dwie księgi przychodów i rozchodów gmin kahalnych z Lublina i Józefowa.

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:repcyfr.pl:12896

Język:

jęz. polski

Archiwum:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Nazwa zespołu:

kolekcja 32

Sygnatura:

karton 699, opis 1, t. 1

Uwagi:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 152–153v.). Na górnym marginesie k. 152 sygnatura „56269/6010”, przekreślona i parafowana sygnatura „44073/2963”, dopisek „z Kommissyi Obrachunkowey” i podpis „Gutman”. Na dolnym marginesie notatka „A. odebrania akt od Rządu Austryackiego”. Notatki sporządzone inną ręką niż treść dokumentu. Pod dokumentem widnieją trzy podpisy: radcy stanu Platera, referenta Tomnickiego i Zubrzyckiego, który podpisał się za sekretarza. Między podpisami bardzo słabo widoczne zabrudzenie na karcie, być może miejsce po przyłożonej pieczęci. Dokument zapisano na dużym arkuszu papieru złożonym na pół, treść zapisano na dwóch pierwszych kartach (152 i 152v.), na k. 153 notatka: „służy do urzędowey wiadomości i w aktach reponuie się”, dwie nieczytelne parafy i prawdopodobnie data „22/11”. K. 153v. pusta.

Paginacja nowa:

k. 152–153v.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 paź 2019

Data dodania obiektu:

14 paź 2019

Liczba wyświetleń i pobrań treści obiektu:

5

Liczba wyświetleń i pobrań treści obiektu w formacie PDF

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repcyfr.pl/publication/13079

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji