Obiekt

Tytuł: Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu do Kommissyi W[ojewó]dztwa Podlaskiego.,

Data wydania/powstania:

Warszawa, 26 VI 1826 r.

Typ zasobu:

rękopis

Opis:

Pismo przewodnie do wykazu akt odzyskanych przez komisarza rządowego Jagielskiego od władz austriackich i przesłanych za pośrednictwem Prokuratorii do Komisji Rządowej w Warszawie razem z odpisem odezwy z 25 X 1825 r. (numer 32943). Komisja Rządowa przesyła komisji wojewódzkiej „Wykaz Akt tyczących się roznych przedmiotów Ekonomicznych w Dobrach Narodowych”, informując jednocześnie, że dokumenty mogą zostać udostępnione, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Ponieważ wykaz obejmuje akta gubernialne z województw pogalicyjskich, bez podziału według nowych jednostek administracyjnych, komisja wojewódzka zostaje zobowiązana do sporządzenia na jego podstawie wykazu tych akt, które dotyczą spraw z obszaru danego województwa. Z kolei wykaz wojewódzki należy podzielić na poszczególne wydziały według ich kompetencji. Na k. 59 znajduje się wspomniany „Wykaz Akt Konsygnacyą N[ume]r XXXXI i Szesciu fascykułami objętych które Fas. N[ume]ro 45 są oznaczone, zawierają w sobie Korrespondencye między Gubernium a Zawiadowcami Dobr Narodowych /:Vervalter:/”. Nagłówek nie oddaje właściwie formy tego załącznika, ponieważ nie jest to tabela, lecz zwięzły tekst informujący, że w związku z występowaniem „Konkursów na Majątku Osób prywatnych” i pytaniami o to, czy skarb publiczny nie ma pretensji do „takowey Massy”, „Zawiadowcy” mieli przygotować raport. Raport składali też na wypadek pożaru, powodzi, gradobicia lub nieurodzaju powstałego z innych powodów, kiedy zwracano się o „zasilenje Włoscian Dobr Narodowych” zbożem z magazynów dóbr narodowych, pieniędzmi czy w inny sposób. Rzeczywiście, znane są rozporządzenia gubernialne do rządców w tych sprawach, jednak zaznaczano w nich konieczność zwrotu udzielonej pomocy w oznaczonym terminie. Takie „Exhibita” zostały wyjęte z akt i przedstawione „Wysokiey Prokuratoryi J[enera]lney” z myślą o tym, że być może z powodu ciągłych wojen i zniszczeń Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu zechce umorzyć konieczność zwrotów udzielonej pomocy, zwłaszcza że udzielono wielu zasiłków i aktualnie trudno je administrować i egzekwować zwroty. K. 59v. jest pusta. Na k. 60 wspomniana odezwa z nagłówkiem „Prokuratorya Jeneralna w Krolestwie polskim do Kommissyi Rządowey przychodów i Skarbu”, w której Prokuratoria informuje, że ma zaszczyt przesłać do użytku Komisji „Rządowey” akta poaustriackie gubernialne trzecim i ostatnim transportem przez Jagielskiego ze Lwowa sprowadzone „tyczące się roznych przedmiotow Ekonomicznych w Dobrach Narodowych” posegregowane, wraz z wykazem.

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:repcyfr.pl:12890

Język:

jęz. polski

Archiwum:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Nazwa zespołu:

kolekcja 32

Sygnatura:

karton 699, opis 1, t. 1

Uwagi:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 58–60v.). Na k. 58 w lewym górnym rogu dopisek „Z Kommissyi Obrachunkowey” i podpis Biernackiego z datą 23 IV 1827 r. oraz numer „15835/1243”. W prawnym górnym rogu k. 58 data 22 IV 1827 r. i nieczytelny dopisek (parafa?), miejsce wystawienia dokumentu i data (Warszawa, 26 VI 1826) będące częścią formularza omawianego pisma. Pod datą, w prawym górnym rogu k. 58, dopisek „16844/1135” oraz nieczytelna parafa lub skrót i cyfra „2”. Pod treścią dokumentu podpis „w Zastępstwie Ministra Prezydującego Radzca Stanu Plater” oraz podpis sekretarza generalnego („jeneralnego”) Kruszyńskiego. W lewym dolnym rogu k. 58 notatka z podpisem Boruckiego: „Łącznie z N[umer]em 16357/1101 15992/1072 15991/1069 16842/1136 załatwiono na oddzielnym arkuszu – Siedlce 24/4 27”. W lewym dolnym rogu k. 54 podpis Mańkowskiego i litera „Z”. Na dolnym marginesie k. 54 dopisek „A. Odebrania Akt od Rządu Austryackiego”. K. 58v. jest pusta. W lewym górnym rogu k. 59 liczba „16844” i dopisek „do N 15835/1243”. Pod treścią wykazu na k. 59 dopisek „Za Zgodność z Aktami” i podpis Mańkowskiego. K. 59v. jest pusta. Na k. 60 w lewym górnym rogu dopisek „Kopia z No 32943 D P J.” i numer „16844”. W prawym górnym rogu k. 60 dopisek „ad No 15835/1243.”. Na k. 60, na kopii odezwy, informacja o podpisach Borakowskiego („Za Radce Stanu prezesa Referendarz Stanu”) i Kulczyckiego („Za Sekretarza Jeneralnego”), a pod treścią kopii odezwy dopisek „za zgodność z Oryginałem na papierze bez stępla” i podpis Mańkowskiego. K. 60v. pusta.

Paginacja nowa:

k. 58–60v.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

14 paź 2019

Data dodania obiektu:

14 paź 2019

Liczba wyświetleń i pobrań treści obiektu:

8

Liczba wyświetleń i pobrań treści obiektu w formacie PDF

8

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repcyfr.pl/publication/13073

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji