Obiekt

Tytuł: Kommissya Rządowa Przychodów i Skarbu do Kommissyi W[ojewó]dztwa Podlaskiego,,

Data wydania/powstania:

[b.m.], 26 VI 1826 r.

Typ zasobu:

rękopis

Opis:

Pismo przewodnie do wykazu akt odzyskanych przez komisarza rządowego Jagielskiego od władz austriackich i przesłanych za pośrednictwem Prokuratorii do Komisji Rządowej w Warszawie razem z odpisem odezwy z 10 VI 1825 r. (numer 17128). Komisja Rządowa przesyła komisji wojewódzkiej „Wykaz Wykazow tabelarycznych Dobr Rządowych i funduszowych tudzież dokumentów wysegregowanych z pomiędzy Akt po Gallicyiskich” złożonych w Archiwum Wydziału Komisji Obrachunkowej. Komisja Rządowa zaznacza, że dokumenty te mogą zostać udostępnione, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Ponieważ wykaz obejmuje akta gubernialne z województw pogalicyjskich, bez podziału według nowych jednostek administracyjnych, Komisja wojewódzka zostaje zobowiązana do sporządzenia na jego podstawie wykazu tych akt, które dotyczą spraw z obszaru danego województwa. Z kolei wykaz wojewódzki należy podzielić na poszczególne wydziały według ich kompetencji. Na k. 55 znajduje się kopia wspomnianej odezwy zatytułowana „Prokuratorya Jeneralna w Królestwie Polskim do Kommissyi Rządowey przychodów i Skarbu”, w której Prokuratoria informuje, że ma zaszczyt przesłać do użytku Komisji Rządowej „Jeden Fascykuł wykazów tabelarycznych dóbr Rządowych i funduszowych, tudzież dokumentów, z pomiędzy akt po Gallicyiskich pierwszym i drugim transportem ze Lwowa sprowadzonych, wysegregowanych, w raz z ich wykazem”. Na k. 56–57v. znajduje się kopia wspomnianego „Wykaz[u] Wykazow tabellarycznych Dobr Rządowych i funduszowych tudzież Dokumentow wysegregowanych z pomiędzy Akt po Gallicyiskich 1m i 2m transportem z Lwowa sprowadzonych”.

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:repcyfr.pl:12889

Język:

jęz. polski

Archiwum:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Nazwa zespołu:

kolekcja 32

Sygnatura:

karton 699, opis 1, t. 1

Uwagi:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 54–57v.). Na k. 54 w lewym górnym rogu dopisek „Z Kommissyi Obrachunkowey”. Na górnym marginesie k. 54 podpis Biernackiego i data „17/4” oraz numer „40740/3338”. W prawnym górnym rogu k. 54 nieczytelny dopisek (data i parafa?), miejsce wystawienia dokumentu i data („Warszawa, 26 VI 1826”) będące częścią formularza omawianego pisma. Pod datą, w prawym górnym rogu k. 54, dopisek „15986/1065” oraz nieczytelna parafa lub skrót i cyfra „2”. Pod treścią dokumentu podpis „w Zastępstwie Ministra Prezydującego Radzca Stanu Plater” oraz podpis sekretarza generalnego („jeneralnego”) Kruszyńskiego. W lewym dolnym rogu k. 54 notatka z podpisem Boruckiego: „Łącznie z N[umer]em 15991/1069 15992/1072 16357/1101 16844/1135 16842/1136 załatwiono na oddzielnym arkuszu – Siedlce 24/4 27”. W lewym dolnym rogu k. 54 podpis Mańkowskiego i litera „Z”. Na dolnym marginesie k. 54 dopisek „A. Odebrania Akt od Rządu Austryackiego”. Na k. 55 w lewym górnym rogu numer „15986” i dopisek „Kopia do N 40740/3338 No 17128 D. P. J.”. W prawym górnym rogu k. 55 data i miejsce sporządzenia odezwy („w Warszawie dnia 10 Czerwca 1825 r.”). Na k. 55, na kopii odezwy, informacja o podpisach Borakowskiego („Za Radce Stanu prezesa Referendarz Stanu”) i Kulczyckiego („Za Sekretarza Jeneralnego”). Na k. 55 pod treścią kopii odezwy dopisek „za zgodność z Oryginałem na papierze bez stępla” i podpis Mańkowskiego. Na górnym marginesie k. 56 numer „15986” i innym atramentem dopisek „do N 40740/3338”. Na dolnym marginesie k. 57v. (pod wykazem wykazów) dopisek (z informacją o podpisie Hubego z oryginalnego wykazu) „w Warszawie 31. Maja 1825 r. /:podpisano:/ Karol Hube Delegowany do rozsegregowania Akt pierwszym i drugim transportem z Lwowa sprowadzonych Za Zgodność z Aktami” i podpis Mańkowskiego. K. 54 i 54v. zostały zapisane na połowie dużego arkusza papieru złożonego na pół – druga połowa arkusza znajduje się w omawianym zbiorze dokumentów po pustej, niepaginowanej k. 57av. (jako k. 57b i 57bv.). K. 54v., 55v., 57v.–57b puste.

Paginacja nowa:

k. 54–57bv.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

13 paź 2019

Data dodania obiektu:

13 paź 2019

Liczba wyświetleń i pobrań treści obiektu:

11

Liczba wyświetleń i pobrań treści obiektu w formacie PDF

11

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repcyfr.pl/publication/13072

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji