Object

Title: Vice Prezes Bióra [sic!] Likwidacyinego, Dyryguiący komitetem Extradycyinym, co do czynności z Austryą Do Kommissyi Woiewództwa Podlaskiego

Release date/Uprising:

Warszawa, 22 I 1822 r.

Type:

rękopis

Description:

Na podstawie podania komisji województwa podlaskiego z 21 VI 1820 r. (numer 14704/1591) do władz austriackich złożono reklamację dotyczącą akt inkameracji wójtostwa Krasne. „Kommissya Extradycyina Austryacka” w odpowiedzi na złożony wniosek wskazała, że w ekonomii krzywowierzbskiej znajdują się dwa wójtostwa o nazwie Krasne. Jedno z nich należało do Julianny Dzierżanowskiej, drugie zaś do Laurentego Chmielewskiego. Z tego powodu komisja austriacka żąda informacji, o którym wójtostwie była mowa w reklamacji. Czyżewski, podpisany pod dokumentem, wzywa komisję województwa podlaskiego o udzielenie dostatecznych informacji i sprecyzowanie, czy wniosek o zwrot akt dotyczy tylko jednego z wymienionych wójtostw, czy też może obu.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12884

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 699, opis 1, t. 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 40–40v.). Na górnym marginesie k. 40 dopiski: „Archiwum 31/1 22.”, „Skarb Sekcya II d. 26/1 822”. Przy nagłówku k. 40 przekreślone numery „2281” i „936” z dopiskami odpowiednio „dy” i „dws”. Pod dokumentem na k. 40 podpis Czyżewskiego. Na k. 40 w lewym dolnym rogu dopiski „in Extens na 2giej Karcie.”, „No. 1.912.” i podpis sekretarza Swinarskiego. Na dolnym marginesie k. 40 dopisek „V S [?] a odebrania Akt od Rządu Austr:”. Na k. 40v. rachunki: „24907 – 10690=14217 – 12854=1363” oraz „10690 x 9564=1126”.

Paginacja nowa:

k. 40–40v.

Object collections:

Last modified:

Oct 11, 2019

In our library since:

Oct 11, 2019

Number of object content hits and downloads:

11

Number of object content views and downloads in PDF format

11

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/13067

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information