Object

Title: Kommisarze pełnomocni Jego Królewsko Xiążęcey Mości

Release date/Uprising:

Lwów, 26 VI 1811 r.

Type:

rękopis

Description:

Pismo dotyczy przekazania dokumentacji związanej z częścią ziem litewskich zaboru austriackiego włączonych do Księstwa Warszawskiego. Dokumenty (plany, mapy i akta) przechowywane były w archiwum we Lwowie, „kosztem austriackim za 100. Czerwonych złotych sporządzone”. Przesłane zostały do ówczesnego administratora „Urodzonego Nieprzeckiego”. Informuje się o tym w piśmie do „JW. Dyrektora generalnego Dóbr i Lasów narodowych”, aby ten upomniał się o dokumenty po to, żeby nie zaginęły, ponieważ wspomniany Nieprzecki pozostaje w sporze o granicę przebiegającą między jego dobrami a dobrami królewskimi.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12869

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 699, opis 1, t. 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 17–17v.). Na k. 17 w lewym górnym rogu dopisek: „89/Lipiec 11 bez”. W prawym górnym rogu k. 17 data „3 lip: 18[11]” i parafa niemożliwa do rozszyfrowania ze względu na zagięcie karty. Na k. 17 pod tytułem dopisek inną ręką niż treść dokumentu spisanego na tej karcie: „JP. Lasocki kommunikować w kopii Intendenturze Siedleckiey z poleceniem aby o odebranie [przekreślone słowo „Mapp”] Planów gr. starała się i o skutku zarapportowała. J Malawski”; tuż obok podpisu jest parafa prawdopodobnie tej samej osoby, pod podpisem data „5. 7. 11.”. Na k. 17 pod treścią dokumentu spisanego przez pisarza podpis Rembowskiego. W lewym dolnym rogu k. 17 dopisek: „Do JW. Badeniego Radźcy Stanu Dyrektora generalnego Dóbr i Lasów narodowych”, obok niego „Numer 718 [?]” – notatki sporządzone tą samą ręką co treść dokumentu na tej karcie. K. 17v. pusta. K. 17 i 17v. stanowią połowę arkusza, na którego drugiej połowie (k. 18 i 18v.) spisano kopię innego dokumentu, przy czym k. 18v. jest pusta.

Paginacja nowa:

k. 17–17v.

Object collections:

Last modified:

Oct 11, 2019

In our library since:

Oct 11, 2019

Number of object content hits and downloads:

9

Number of object content views and downloads in PDF format

9

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/13052

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information