Obiekt

Tytuł: [Brudnopisy trzech pism w sprawie przekazania akt rachunkowych do ministra spraw wewnętrznych, do Marciszewskiego i do Intendentury Departamentu Siedleckiego]

Data wydania/powstania:

Warszawa, 23 II 1811 r.

Typ zasobu:

rękopis

Opis:

Pierwsze pismo (do ministra): natychmiast po odebraniu nadanego 20 I 1811 r. wezwania od ministra informującego o potrzebie przesłania do Lwowa rachunków z dóbr narodowych z okresu wkroczenia wojska polskiego do czterech nowych departamentów oraz „operatów Intromissyi [?]” z tych dóbr do wspomnianych czterech departamentów przesłano zlecenie zebrania potrzebnych dokumentów. Intendentura Dóbr i Lasów Narodowych Departamentu Siedleckiego w odpowiedzi na to zlecenie informowała, że akta te zostały wysłane do Warszawy i że Jazwinski, upoważniony przez ministra, zabrał akta rachunkowe z urzędów siedleckich i bialskich oraz z „Ekonomii Narodowych”. W tej sytuacji najlepiej poprosić wspomnianego Jazwinskiego o wyszczególnienie, które i ile akt zabrał i do którego biura je przekazał. Drugie pismo (do Marciszewskiego): ponieważ w raporcie Intendentury Departamentu Siedleckiego z 8 II 1811 r. znalazła się informacja, że wiele akt „Ekonomicznych Rachunkowych Ekonomij Narodowych w Depart Siedleckim” znajduje się u Marciszewskiego, prosi się adresata, aby natychmiast przygotował konsygnacje tych akt i oddał je dyrektorowi Intendentury Dóbr i Lasów Narodowych. Trzecie pismo (do Intendentury Departamentu Siedleckiego): po przeczytaniu w raporcie Intendentury z 8 II 1811 r. informacji o licznych brakach dokumentów, z których wiele wydano Jazwinskiemu i Marciszewskiemu, podjęto decyzję o konieczności sporządzenia przez Intendenturę wykazu brakujących akt z wyszczególnieniem tego, kto podpisał rewers i komu zostały wydane lub przesłane.

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:repcyfr.pl:12867

Język:

polski

Archiwum:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Nazwa zespołu:

kolekcja 32

Sygnatura:

karton 699, opis 1, t. 1

Uwagi:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 13–13v.). Na górnym marginesie k. 13 dopiski: „W Warszawie 23 Lutego 811” (pisany inną ręką niż treść dokumentu) i „ad N[ume]]rum 310 z Lutego 811”. Na k. 13 również dopisek „do JW. Ministra SW” oraz nagłówek pisma „RS DG. DyL N” (pierwsze litery frazy „Radca Stanu Dyrektor Generalny Dóbr y Lasów Narodowych”). Na tej samej karcie również dopisek „Zewald 23. Mund [?] 25/2 11.” (prawdopodobnie są to parafy dwóch osób i daty ich złożenia). Na k. 13 również dopisek „kopia Rapportu Intend No. 310 z Lutego Aactum”, a na lewym marginesie dopisek „odesłano 27 Lutego 11 [?]”. Na dolnym marginesie k. 13 dopisek „m odebrania Akt od R. Austry”. W treści dokumentu widoczne skreślenia, poprawki i uzupełnienia dodane na marginesie: na k. 13 na marginesie dopisek „a tu w kopii załączoney”, który ma być uwzględniony w treści dokumentu, na k. 13v. dopisek o takim samym charakterze „za czyim Rewersem”. Na k. 13v. szkice dwóch kolejnych pism; pierwszy z nagłówkiem „RS D.G. DyL Nar” i podaną obok informacją „do JP. Marciszewskiego”, drugi z nagłówkiem „RS D G. D y L N.”, podaną obok informacją „do Intenf Dep. Siedleck” i podpis Badeniego.

Paginacja nowa:

k. 13–13v.

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

11 paź 2019

Data dodania obiektu:

11 paź 2019

Liczba wyświetleń i pobrań treści obiektu:

6

Liczba wyświetleń i pobrań treści obiektu w formacie PDF

6

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repcyfr.pl/publication/13050

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji