Object

Title: [Pozew przed sąd grodzki żmudzki dla Józefa Krzyżewicza burmistrza wornienskiego, Michała, Józefa i Antoniego Giesztowtów w sprawie z powództwa Wawrzyńca i Kaspra Małachowskich i ich małżonek i kwit relacyjny Ignacego Grochowskiego woźnego generalnego żmudzkiego]

Release date/Uprising:

[b.m.], 24 IV 1751 r.

Type:

rękopis

Description:

Pozew dla Józefa Krzyżewicza, burmistrza wornienskiego, Michała, Józefa i Antoniego Giesztowtów, wystawiony w imieniu Józefa Skumina Tyszkiewicza, starosty generalnego żmudzkiego. Pozew dotyczył sprawy, która miała toczyć się przed sądem grodzkim żmudzkim na roczkach czerwcowych w 1751 r. z powództwa Wawrzyńca i Kaspra Małachowskich i ich małżonek. Małachowscy oskarżyli Krzyżewicza i jego pomocników o najechanie 30[?] IV 1751 r. na ich dobra Wieszwiany w powiecie wieszwiańskim. Najazd był następstwem pretensji, jakie Krzyżewicz wysuwał wobec części majątku. W pozwie wymienieni zostali poprzedni właściciele Wieszwian: Jan Stanisławowicz i Magdalena z Krzyżewiczów Pietraszewicze, Krystyna Bartłomiejówna Milejkówna Matiaszowa Krzyżewiczowa, Ewa z Krzyżewiczów Stanisławowa Wambutowa, Stanisław Wambut, Andrzej Wambut, Kazimierz i Stanisław Stanisławowicze Wambutowie, Jan Wambut, Bartłomiej i Agata z Wambutów Małachowscy, Dawid Wambut, Jan Krzyżewicz. Pod pozwem kwit relacyjny Ignacego Grochowskiego, woźnego generalnego żmudzkiego, z 26 IV 1751 r., dotyczący dostarczenia pozwu pozwanym w Niewodzianach w powiecie korklańskim. Pod nim adnotacja o podaniu przez Grochowskiego 29 IV 1751 r. kwitu do ksiąg grodzkich żmudzkich.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12641

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 12

Sygnature:

478, opis 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Jednostka paginowana (k. 1–2v.). Na k. 2v. opis sprawy; odnotowana ołówkiem sygnatura 233/478. Pod dokumentami podpisy Jana Adamkowicza, pisarza grodzkiego żmudzkiego, Ignacego Grochowskiego, woźnego generalnego żmudzkiego, Jerzego Stanisława Miniatta.

Paginacja nowa:

k.1-2v.

Object collections:

Last modified:

Oct 16, 2022

In our library since:

Sep 14, 2019

Number of object content hits and downloads:

23

Number of object content views and downloads in PDF format

23

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/12820

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information