Object

Title: [Ekstrakt dekretu remisyjnego Trybunału Litewskiego w sprawie Andrzeja i Anny z Płuszkiewiczów Wanbutów z Janem Hrehorowiczem Smilgiewiczem]

Release date/Uprising:

Wilno, 15 X 1703 r.

Type:

rękopis

Description:

Wypis z ksiąg Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego. Trybunał Litewski dekretem z 15 X 1703 r. odsyła do rozpatrzenia przez sąd ziemski żmudzki sprawę wytoczoną przez Andrzeja i Annę z Płuszkiewiczów Wanbutów Janowi Hrehorowiczowi Smilgiewiczowi. Smilgiewicz, mimo otrzymania 23 IV 1702 r. od Wanbutów 600 złotych, nie wykonał postanowień zapisu kontraktowego, wystawionego przez siebie i swoją żonę Katarzynę Kungiewiczównę, 1° voto Kazimierzową Wanbutową, na majątek Wanbuty Krzyżajne. Smilgiewicza reprezentował przed Trybunałem Jerzy Wojtkiewicz, skarbnik lidzki, a powodów Samuel Koreywa, wojski trocki. Pozew przed Trybunał dostarczył Smilgiewiczowi Jan Kazimierz Rynkiewicz, woźny generalny. Odpis dekretu został wydany Wanbutom.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12548

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 12

Sygnature:

478, opis 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Jednostka niepaginowana, składa się z trzech kart. Pod dokumentem podpisy Jana de Campo Scipiona, marszałka Trybunału Litewskiego, Samuela Wołodkowicza, podstolego i deputata kowieńskiego, Gabriela Medunieckiego, sekretarza królewskiego i deputata wileńskiego, Marcjana Józefa Dąbrowskiego, podstolego i deputata wiłkomierskiego, Bazylego Jana Podhajno Śliwowskiego, podstolego i deputata smoleńskiego, Kazimierza Michała Żaby, horodniczego i deputata połockiego, Stefana Korczyca, miecznika i deputata słonimskiego, Teodora Olszewskiego, skarbnika i deputata witebskiego, Dominika Krzysztofa Karaffy Jeśmiana, kasztelana i deputata mińskiego, starosty mistanowickiego. Na k. 3 informacja o podaniu kopii dekretu 12 I 1705 r. przez woźnego sądowego żmudzkiego Jakubowskiego do ksiąg ziemskich żmudzkich. Na k 3v. informacja dotycząca sprawy; sygnatura zapisana ołówkiem 137/478.

Paginacja nowa:

k. 1–3v.

Object collections:

Last modified:

Sep 10, 2019

In our library since:

Sep 10, 2019

Number of object content hits and downloads:

33

Number of object content views and downloads in PDF format

33

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/12726

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information