Object

Title: Process J[aśnie] W[ielebneg]o Metropolity do swey dyecezyi wydany

Release date/Uprising:

16 maja 1789 r., Radomyśl

Type:

rękopis

Description:

Dokument wydany przez Teodozego Rostockiego, unickiego metropolitę kijowskiego, zarządzający przeprowadzanie wizytacji przez dziekanów, przeprowadzenie spisu wiernych, ujmującego także prawosławnych, ogłoszenie i przestrzeganie uchwał synodu w Zamościu, obowiązek nauczania ludu w niedzielę i święta, posiadania przez kapłanów niezbędnych ksiąg, poddawania się ocenie, złożenia przysięgi na wierność królowi i Rzeczypospolitej oraz wyznaczenia przez dziekanów spowiedników dla księży. Dokument wprowadza również kary za uchybienia przy udzielaniu sakramentów i reguluje sposób rozwiązywania sporów pomiędzy kapłanami a dziekanami, czytania mszy, prowadzenia metryk i przyjmowania kandydatów do stanu duchownego. Potwierdza także ponowne nadanie Jerzemu Trochlińskiemu stanowiska rektora domu misji ruskiej w Żytomierzu oraz wyznacza do pomocy ks. Andrzeja Chodorkowskiego i Jakuba Sochodolskiego.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12412

Language:

polski

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

337

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Paginacja nowa:

Jednostka paginowana (k. 79v-83v). Podwójna paginacja (k. 79v-83v i 160-168). Kopia. Podpisy Teodozego Rostockiego i Bazylego Jaworowskiego. Zaznaczono przyłożenie pieczęci do oryginału.

Object collections:

Last modified:

Mar 10, 2019

In our library since:

Mar 10, 2019

Number of object content hits and downloads:

13

Number of object content views and downloads in PDF format

13

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/12590

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information