Object

Title: Excerpt manifestu z protokołu potocznego Trybunału Głł[ównego] W[ielkiego] X[ięstwa] L[itewskiego] compositi judicii w dacie niżey piszącej się [nieczytelne] dnia dziesiątego pod pieczęcią trybunalską stronie potrzebuiącey iest wydany Roku 1788 miesiąca listopada ósmego dnia

Release date/Uprising:

8 listopada 1788 r., [Wilno?]

Type:

rękopis

Description:

Ekscerpt manifestu z protokołu Trybunału Litewskiego w sprawie z powództwa klasztoru bazylianów w Berezweczu przeciwko klasztorowi bazylianów w Połocku o niepłacenie intrat z folwarku Wierzbiłów. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy ks. Hieronimem Arteckim, przełożonym klasztoru w Berezweczu a Klemensem Żabą, przełożonym klasztoru w Połocku, zatwierdzoną przez Sylwestra Arteckiego, prowincjała bazylianów i Jasona Junoszę Smogorzewskiego, arcybiskupa połockiego, folwark Wierzbiłów, znajdujący się w granicach zaboru rosyjskiego, został przekazany pozwanym w dzierżawę, ci jednak nie wywiązali się z obowiązku płacenia opłat ze swoich folwarków w Polsce w wysokości równej intratom z folwarku w Wierzbiłowie

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12321

Language:

polski

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

337

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, Kopia. Podpisy Wincentego Bellofa Dobrzańskiego, Stanisława Babeckiego, marszałka koła duchownego Trybunału oraz Jakuba Dederko.

Paginacja nowa:

Jednostka paginowana (k. 5-5v). Podwójna paginacja (k. 5-5v i 7-8).

Object collections:

Last modified:

Nov 15, 2022

In our library since:

Mar 10, 2019

Number of object content hits and downloads:

39

Number of object content views and downloads in PDF format

39

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/12499

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information