Object

Title: [Silva rerum dotycząca czasów panowania Augusta III Wettina]

Release date/Uprising:

[koniec XVIII w.]

Type:

rękopis

Description:

Zbiór różnorodnych wypisów, najczęściej o charakterze politycznym, religijnym i prawnym dotyczącym funkcjonowania Rzeczpospolitej szlacheckiej w latach 30. i 40. XVIII w. Wśród dokumentów można wymienić“Renuntiatio ab electione Regis Stanislai Stanislaus I Dei gratia Rex”, 1738;“Valedikeia Króla Stanisława”;“Declaratio circa Accessum, ad serenissimum Regem Augustum Tertium”;“Copia literarum primatis Regni Polonia ad Summum Pontificem hic insentur”;„Kopia listu J.O.X. IM. Prymasa na Sejmiki”;“Actus Commissionis Privinci WKsLitt”, 1738;„Auctio WKsLitt Skarbu także securitas J.W. IM. Pana Podskarbiego WKsLitt od handlujących et e contra handlującym”;„Ustąpienie pensi na akkomodacją rycerstwa postrzelonych i strawnych”;„Subsidium z dóbr hibernowych artylerii WKsLtt do zniesienia podymnego i opisanie tejże artylerii”.„Auctio pogłównego żydowskiego i karaimskiego”.„Desiderum Województw i powiatów względem dóbr hibernowanych”.Pretensje sukcesorów W JM Pana Sulistowskiego chorążego oszmiańskiego.„Dobra hibernowe illegitime w konstytucją roku 1717 weszłe”.„Instrumentum plenipotentia” dotyczące Kurlandii i Semigalii.Dektet Kongregacji Propagandy Wiary z 1624 r.„Herby różnych województw”.Mowy księdza kanonika Grzegorzewskiego.Mowa księdza Załuskiego.„Punkta na senatus consilium obradującego w Warszawie”.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12312

Language:

łaciński, polski

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

369

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Kopia. Karty podwójnie paginowane (k. 1-135v. oraz s. 1-311), stan zachowania bardzo dobry.

Object collections:

Last modified:

Feb 23, 2019

In our library since:

Feb 23, 2019

Number of object content hits and downloads:

38

Number of object content views and downloads in PDF format

38

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/12490

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information