Object

Title: „Testament nieboszczyka Isaiy Huszczy monastyrowi Bohojawlenskiemu połockiemu na majętność Obol służący”

Release date/Uprising:

4 stycznia 1663, Połock

Type:

rękopis

Description:

Testament mnicha z klasztoru Objawienia Pańskiego w Połocku Isaija (Jana) Pawłowicza Huszczy. Potwierdza w nim uczyniony przy wstępowaniu do zakonu zapis, w którym przekazywał klasztorowi obecną pustkę Laskowa nad rzeką Obol. Majętność obejmowała dwie służby i w przeszłości była zamieszkiwana przez pięciu poddanych. Huszcza otrzymał ją w wyniku równego działu z nieżyjącym już bratem Aleksandrem, po śmierci ich brata Mikołaja. Synowi Fiodorowi, w przypadku gdyby jeszcze żył, poleca wypłacić jedynie 100 zł. Ponieważ z powodu działań wojennych w Połocku nie było ani sądu grodzkiego, ani ziemskiego potwierdzeniu temu nadano formę testamentu. W dokumencie dokładnie opisano granice majątku. Jako świadkowie, oprócz braci zakonnych, wystąpili burmistrz Hrehory Pauk, rajca Danił Michnowicz i ławnik Szymon Dorofiewicz.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12301

Language:

ruski, polski

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

268

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Jednostka paginowana (kk. 2), na k. 1 w lewym górnym rogu odnotowana sygnatura 11.4.268. Pod testamentem podpisy Isaija Pawłowicza Huszczy, Hrehorego Pauka, Daniła Michnowicza i Szymona Dorofiewicza, przyłożone cztery pieczęcie. Na k. 2v podpisana przez wójta Hrehorego Horskiego, burmistrza Fiodora Wasilewicza Wojnę i jeszcze jedną osobę, informacja, że testament został 25 maja 1663 r. położony w sądzie ratuszowym.

Object collections:

Last modified:

Nov 15, 2022

In our library since:

Feb 16, 2019

Number of object content hits and downloads:

18

Number of object content views and downloads in PDF format

18

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/12479

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information