Object

Title: [Kopie przywilejów królów polskich Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Augusta II dla prowincji litewskiej bazylianów na dobra Czerstwiat i Sudziłowicze]

Description:

Uwierzytelnione kopie dwóch przywilejów królewskich dla prowincji litewskiej bazylianów. W pierwszym król Michał Korybut Wiśniowiecki za zgodą sejmu nadaje zakonowi dobra Czerstwiaty i Sudziłowicze, jako wotum od Rzeczypospolitej dla błogosławionego Jozafata Kuncewicza. Dobra miały znajdować się w dyspozycji unickiego arcybiskupa połockiego i być przeznaczone na potrzeby kultu relikwii błogosławionego. W drugim August II potwierdza i poszerza nadanie. Zwalnia wspomniane dobra z hiberny i stacji wojskowych. Na prośbę prowincjała zakonu o. Leona Kiszki przywraca do tych dóbr te ich części, które odłączono od czasów Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta, oraz uwalnia je od nadzoru unickiego arcybiskupa połockiego, przekazując pieczę nad nimi prowincjałowi.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12282

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

248

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Jednostka składa się z jednej karty. Na pierwszej stronie odnotowane ołówkiem sygnatury 11.4.248 i 248. Pod dokumentem podpis notariusza Michała Dymitra Oleszkiewicza kanonika piltyńskiego, przyłożona pieczęć. Kopie sporządzono w maju 1747 r. w Wilnie.

Object collections:

Last modified:

Feb 15, 2019

In our library since:

Feb 15, 2019

Number of object content hits and downloads:

9

Number of object content views and downloads in PDF format

9

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/12460

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information