Object

Title: „Capitulum Generale Ordinis Sancti Basilii Magni Congregationis Ruthenorum ab Unione Provinciarum in Capitulo Dubnensi peracta Ordine et Numero Septimum. In Monasterio Abbatiali Zydyczynensi a die 19/8 Septembris ad diem 14/3 Octobris Anno Domini Millesimo Septingentesimo Octavo. Ex Speciali Commisso Illustrissimi Excellentissimi Domini Jasonis Junosza Smogorzewski Dei et Sanctae Sedis Apostolicae Gratia Archi-Episcopi Kijoviensis Haliciensis Totiusque Russiae Metropolitae Kijovo-Peczarensis et Ovrucensis Archimandritae Ordinum Aquilae Albae et Sancti Stanislai Equitis. Praeside Illustrissimo Excellentissimo ac Reverendissimo Domino Theodosio Rostocki Episcopo Chełmensi Totius Metropoliae cum futura successione Coadiutore Celebratum”

Release date/Uprising:

19/8 IX - 14/3 X 1788.

Type:

rękopis

Description:

Protokół obrad kapituły generalnej kongregacji ruskiej zakonu bazylianów, obradującej w dniach od 19/8 IX do 14/3 X 1788 w monasterze w Żydyczynie pod przewodnictwem Teodozjusza Rostockiego, unickiego biskupa chełmskiego i bełskiego, koadiutora metropolity kijowskiego. Odbyto w tym czasie 16 sesji plenarnych i 1 sesję osobno dla prowincji polskiej i dla prowincji litewskiej, podczas których zajmowano się bieżącymi sprawami prowincji i tworzących ją klasztorów.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12249

Language:

łaciński

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

213

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Składka z 16 kart papierowych, foliacja ołówkowa, ciągła, k.1-16. K.1 data roczna (1788) i dawna sygnatura (11.4.213). K.16 dwie pieczęcie odciśnięte przez papier, (odciski opłatkowe), na sznurze z zielonych nici jedwabnych. K.16-16v podpisy uczestników obrad: przewodniczącego, biskupa Teodozjusza Rostockiego, Porfiriusza Skarbka Ważyńskiego, Atanazego Falkowskiego, Bazylego Rogowskiego, Maksymiliana Wilczyńskiego, Antoniego Tarnawskiego, Joachima Czudnowskiego, Sebastiana Jankowskiego, Jordana Mickiewicza, Innocentego Milanowskiego, Joachima Hussakowskiego, Sylwestra Antonowicza, Ambrożego Hnatowicza, Ignacego Baranowskiego, Donata Jewłaszewicza, Teodozjusza Goyżewskiego, Adriana Szubowicza i Juliana Szumskiego. W tekście liczne pisma kierowane do kongregacji ruskiej Bazylianów przez Kongregację do Spraw Rozkrzewiania Wiary Kurii Rzymskiej.

Object collections:

Last modified:

Feb 10, 2019

In our library since:

Feb 10, 2019

Number of object content hits and downloads:

12

Number of object content views and downloads in PDF format

12

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/12427

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information