Object

Title: Zygmunt III, król polski dla Chwedora [Teodora] Iwanowicza Godebskiego, stolnika pińskiego.

Release date/Uprising:

12 VI 1589.

Type:

rękopis

Description:

Zygmunt III, król polski, na prośbę Chwedora [Teodora] Iwanowicza Godebskiego, stolnika pińskiego, potwierdza prawo wieczyste jego, jego matki, Zofii Lwowny, wdowy po Iwanie Godebskim, horodniczym pińskim i jego braci, Matwieja [Macieja] i Iwana Iwanowiczów Godebskich do 3 włók, 17 morgów gruntu, przekazanych w zamian za grunty odeszłe do miasteczka królewskiego Pohost, w starostwie pińskim, podczas pomiary włócznej, za panowania Zygmunta Augusta, króla polskiego. Król powołuje się przy tym na wystawione w dniu 20 XI 1581, skierowane do Janusza Zbaraskiego, wojewody bracławskiego, starosty pińskiego polecenie Stefana, króla polskiego, aby Godebscy otrzymali odpowiednią rekompensatę i tzw. list uwieszczy, wystawiony w dniu 29 VI 1582 przez Jana Hleńskiego, podstarościego pińskiego.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12192

Language:

ruski

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

149

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.Karta papierowa, rozległe ślady zawilgocenia, uszkodzenia papieru na brzegach, k.1v ślad dawnej foliacji (3). K.1 dawna sygnatura, (11.4.149), k.1v krótki regest w języku polskim i dawna sygnatura facykułowa (Fasciculus 32. Num. 9). Zostawiono puste miejsce na wpisanie daty wystawienia dokumentu. Jest to XVIII-wieczna (zapewne) kopia, pisana alfabetem łacińskim.

Object collections:

Last modified:

Feb 6, 2019

In our library since:

Feb 6, 2019

Number of object content hits and downloads:

13

Number of object content views and downloads in PDF format

13

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/12365

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information