Object

Title: „Widymus z knih zemskich spraw weczystych powetu słonimskoho”

Release date/Uprising:

26 .VI. 1631 r.

Type:

rękopis

Description:

Kopia przeniesienia wypisu z ksiąg grodzkich słonimskich do ksiąg ziemskich słonimskich przez tutejszego ziemianina Piotra Hrechorowicza dnia 17 czerwca 1588 r. W wypisie z grodu Słonimskiego, datowanym na 30.XII.1587 r., Jarosław Iwanowicz Sołtan starościc ostryński i jego żona Barabara zeznają, że połowę należącego do nich majątku Żyrowicz, otrzymaną z działu z bratem Dawidem Sołtanem, Jarosław sprzedał swemu bratu Iwanowi Sołtanowi. Przyczyną zbycia majątku był brak gotówki. Kwota sprzedaży to 5 tysięcy kop groszy litewskich. Akt sprzedaży, datowany na 25.XII.1587 r., podano do ksiąg grodzkich słonimskich. W wypisie podano warunki braterskiego działu Sołtanów: Iwan otrzymał ojcowiznę Neswiż, Aleksander Bujnicze w powiecie orszańskim, a Jarosław część Żyrowicz. Kopię sporządzono w 1631 r. Pod kopią podpis Krzysztofa Jesmana Synkowskiego, pisarza ziemskiego słonimskiego.

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repcyfr.pl:12128

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

84

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, Pod tekstem informacja, że treść z zawartością ksiąg skorygował niejaki Płaskowitski. Na ostatniej stronie opisy zawartości dokumentu w języku polskim.

Object collections:

Last modified:

Nov 15, 2022

In our library since:

Jan 28, 2019

Number of object content hits and downloads:

56

Number of object content views and downloads in PDF format

56

All available object's versions:

https://repcyfr.pl/publication/12301

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information