Title:

[Kopia dekretu sądu grodzkiego nowokorczyńskiego w sprawie z powództwa Jana Hernięka przeciwko Krzysztofowi Rostkowskiemu]

Description:

Kopia dekretu sądu grodzkiego nowokorczyńskiego. Powód Jan Hernięk z Horni, dziedzic na Radziemkowie, 18 grudnia przedstawił przed sądem grodzkim pozew na tzw. rok przypowieszczy przeciwko Krzysztofowi Rostkowskiemu z Opatowca. Przytoczony w tekście pozew został wystawiony 5 XII 1581 r. w Nowym Mieście Korczynie w imieniu Mikołaja Mieleckiego, wojewody podolskiego, starosty nowokorczyńskiego i grodeckiego. Rostkowski został pozwany przez Hernięka za kradzież ośmiu wołów, z których sześć odnalazł Jan Bronn i pod strażą rotmistrza królewskiego Spytka Jordana odprowadził do Opatowca. Rostkowski nie stawił się na roku zawitym 6 listopada, mimo dostarczenia pozwu przez woźnego generalnego Jakuba Piętaka z Grotnik, i sąd wydał wyrok zaocznie. Rostkowski został wezwany na tzw. rok przypowieszczy w celu wykonania wyroku i zwrócenia wołów. W związku z niestawiennictwem pozwanego sąd wydał dekret egzekucyjny.

Release date/Uprising:

Nowe Miasto Korczyn, 18 XII 1581 r.

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

łac.

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 659, nr 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017,

Paginacja nowa:

k. 36–36v.

×

Citation

Citation style: