Title:

Do JWo Czyżewskiego Komissarza Pełnomocnego Likwidacyjnego Jego Cesarsko-Króleskiej Mości Dyryguiącego Komitetem Extradycyinym co do Czynności Austryą w Warszawie

Description:

Odpowiedź na odezwę z 26 VIII 1820 r. w sprawie nazwy i położenia wsi Gorznica. Nazwa „Gorznica” jest właściwa, wieś leżała w cyrkule siedleckim. Siedzibą władz cyrkułu początkowo był Radzyń, następnie Wiązowna, a wreszcie Siedlce. Obecnie wójtostwo Gorznica należy do województwa mazowieckiego, co zaznaczono w przesłanym wykazie.

Release date/Uprising:

Siedlce, 20 IX 1820 r.

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 699, opis 1, t. 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 38–38v.). Na k. 38, pod tytułem, dopisek „uwiadomia się, iż w Cyrkule Siedleckim Gorznica Woytostwo iest położona” z nieczytelną parafą. Niżej, na k. 38, data 21 IX 1820 r. i dwie parafy, z których jedna to „Modrz”. Na k. 38 również dopisek „Exp 24/9 20 Möller”. W prawym górnym rogu k. 38 dopisek „do N[umer]u 22348/2434/z Wrzesn: 20 r.”. Pod treścią dokumentu dwie parafy, których jedna to „Bog”. Na k. 38v. zamieszczono adres: „1351 Interess Rządowy Do Kommissyi Woiewodztwa Podlaskiego w Siedlcach Kommissarz Pełnomocny”, i przyłożono czerwoną pieczęć z orłem zamykającą list, która złamała się w wyniku otwarcia przesyłki. Na k. 38v. przystawiono również pieczątkę „datownik” czerwonym atramentem „WARSZAWA 5 SEPTEMB:”.

Paginacja nowa:

k. 38–38v.

×

Citation

Citation style: