Title:

Do Intendentury Dóbr i Lasów Narodowych Departamentu Siedleckiego w Józefowie podania dezygnacyi Pretensyów do zeszłego rządu austryackiego

Description:

Pismo dotyczy zadań nałożonych mocą reskryptów w sprawie pretensji do dawnego rządu austriackiego, a dokładnie trudności w ich realizacji spowodowanych bałaganem w dokumentach przekazanych przez dawnych administratorów. Odpowiedź przesłana Intendenturze brzmi następująco: Minister Spraw Wewnętrznych nie ma uprawnień do wezwania dawnych administratorów do uzupełnienia braków w dokumentacji i może odwoływać się jedynie do treści dokumentów, którymi obecnie dysponuje Intendentura. Co do pretensji dzierżawców związanych ze skutkami wojny i innych wydarzeń skierowanych do dawnych władz austriackich muszą oni samodzielnie wystąpić ze stosownym wnioskiem zaopatrzonym w odpowiednie dokumenty lub dowody. Pretensje wystosowane przez gminy i wsie mają być rozpatrywane również na podstawie dokumentów z Intendentury.

Release date/Uprising:

Warszawa, 4 X 1810 r.

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 32

Sygnature:

karton 699, opis 1, t. 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Dokument paginowany (k. 4–5v.). W prawym górnym rogu k. 4 nad treścią pisma skrót „O R. P. D. G. D. i L. N.”. Na k. 4 podpis „Rymsza” i dopisek „przepisano” oraz notatka „odesłano 24 paźdz[iernika]”. Na dolnym marginesie k. 4 dopisek „Sied[lce] L odebrania akt od Rządu Austryackiego”. Na k. 5 podpis Badeniego i kosygnatura Kierzkowskiego [?] oraz data „8/10 10” i dopisek: „Decernent: Cieszkowski, Exteadent [lekcja niepewna]: Zywicki 6.”. K. 5v. pusta.

Paginacja nowa:

k. 4–5v.

×

Citation

Citation style: