Title:

[Kopia obwieszczenia Waleriana Billewicza ciwuna Małych Dyrwian i kwitu relacyjnego Józefa Kwecewicza woźnego]

Description:

Walerian Billewicz informuje strony prowadzonego przez siebie postepowania: Józefa Mickiewicza, rotmistrza powiatowego żmudzkiego, z jednej strony, a Ludwika Gorskiego, ciwuna, Franciszka i Judytę z Juszkiewiczów Burnickich, Michała Wojzwiłła, Elżbietę Dobkiewiczową z opiekunami, Marcina Dowkonta, Wawrzyńca Wojtkiewicza i jego żonę, Andrzeja, Ludwika, Stanisława i Marcina Małachowskich z drugiej strony, że wyznacza nowy termin rozprawy za sześć tygodni od daty tego pisma. Sprawa została mu przekazana do rozpatrzenia na podstawie dekretu remisyjnego sądu grodzkiego z 13 IX 1782 r. i po wstępnym zapoznaniu się z nią przez niego 5 VII 1787 r. odroczona do czasu uzupełnienia przez strony dokumentacji. Pod kopią obwieszczenia kopia kwitu relacyjnego Józefa Kwecewicza z dostarczenia 22 IX 1791 r. w Kungiach kopii tego pisma Stanisławowi i Marcinowi Małachowskim.

Release date/Uprising:

[b.m.], 22 IX 1791 r.

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

jęz. polski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 12

Sygnature:

478, opis 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Jednostka paginowana (k. 1–1v.), składa się z jednej karty. Na k. 1v. opis sprawy; odnotowana ołówkiem sygnatura 191/478.

Paginacja nowa:

k.1-1v.

×

Citation

Citation style: