Object structure
Title:

[Pozew do sądu grodzkiego żmudzkiego w sprawie między Dawidem, Tomaszem Milejkami a Jadwigą wdową po ich bracie o odmowę przyjęcia zapisanych jej pieniędzy i znieważenie wraz z adnotacją woźnego o dostarczeniu pozwu]

Description:

Pozew do sądu grodzkiego wystawiony przez starostę generalnego żmudzkiego Piotra Michała Paca. Bracia Dawid, Tomasz i Jerzy Milejkowie pozwali Jadwigę Abramowną Aleksandrowiczową z Gojlewiczów, wdowę po ich bracie Janie, i Jerzego Melcherowicza Wanbuta o odmowę przyjęcia zapisanej testamentem sumy 70 kop groszy, nieoddanie dokumentów, w tym testamentu, oraz o to, że Jadwiga napadła i znieważyła ich podczas próby wręczenia pieniędzy. Z tyłu dokumentu adnotacja woźnego Aleksandra Borewicza z 25 lutego o podaniu pozwu.

Release date/Uprising:

[b.m.], 23 i 25 II 1688 r.

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

jęz. ruski

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

kolekcja 12

Sygnature:

478, opis 1

Comments:

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2017, Oryginał. Jednostka paginowana (k. 1–2v.). Trzy poziome złamania papieru (ślady po składaniu). Widoczne przetarcia i miejscowe zabrudzenia. Na k. 1 cztery podkreślenia najważniejszych informacji (osób i przedmiotu sporu), na lewym marginesie informacje te wpisane w jęz. polskim. Na k. 2 pod tekstem podpis pisarza grodzkiego. Na k. 2v. w górnej części relacja woźnego, a w dolnej połowie karty wpisane adnotacje o treści dokumentu oraz zapisana ołówkiem sygnatura 56/478.

Paginacja nowa:

k. 1–2v.

×

Citation

Citation style: