Title:

Kopia dekretu zapadłego w sądzie uiazdowym połockim między II[ch Mościami] X[iężmi]X bazylianami połockiemi i J[ego] W[ielebnością] arcybiskupem połockim o dobra Sudziłowicze i Czerstwiaty

Subject and keywords:

Kolekcja Pawła Dobrochotowa

Description:

Dekret sądu ujazdowego [powiatowego] w Połocku w sprawie pomiędzy zakonem bazylianów a arcybiskupem połockim o dobra Sudziłowicze i Czerstwiaty, wydany wskutek zapytania generał-gubernatora białoruskiego, Piotra Passeka, kto posiada prawa do rozporządzania spornymi majątkami. Sąd, oparłszy się o konstytucje sejmowe z 1673 i 1677 r. oraz przywilej Augusta II z 1710 r., których fragmenty przywołano, oraz ustalenia pomiędzy zakonem a unickim arcybiskupem połockim Cyprianem Żochowskim, ustalił, że takowe prawa posiada zakon, a nie biskup.

Release date/Uprising:

20 września 1789 r. [kalendarz juliański], Połock

Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

rosyjski

:

Domena publiczna

Archive:

Sankt Petersburski Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk, Sankt Petersburg

Group name:

Zespół nr 52, kolekcja Pawła Dobrochotowa, opis 1

Sygnature:

337

Comments:

Umieszczanie w internecie poloników z kolekcji nr 52 (Pawła Dobrochotowa) z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu – zadanie finansowane w ramach umowy 610/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Paginacja nowa:

Jednostka paginowana (k. 86-90v). Podwójna paginacja (k. 86-90v i 173-182). Kopia. Podpisy sędziego ujazdowego Siemona Zenowicza, asesora Franciszka Korsaka i Jakuba Rudnickiego.

×

Citation

Citation style: